Euonymus

Bradavičasta kurika Euonymus verrucosa

Bradavičasta kurika (Euonymus verrucosa Scop.) je listopadni grm iz porodice kurika (Celastraceae). Grane su razgranate, narastu do 2 m visine tvoreći dobro razvijen, površinski korijen.

Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'

Kineska kurika Euonymus fortunei

Japanska kurika

Japanska kurika Euonymus japonicus

Širokolisna kurika

Širokolisna kurika Euonymus latifolius

Plodovi kurike

Obična kurika Euonymus europaeus

Stranica 1 od 11