Divlja maćuhica

Maćuhica Viola tricolor

Divlja maćuhica (Viola tricolor L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice ljubica (Violaceae). Stabljika joj je uspravna ili povijena, mekana, šuplja i razgranata.

Stranica 1 od 11