Cupressacaeae

Čempres Cupressus sempervirens

Čempres (Cupressus sempervirens L.) je zimzeleno stablo iz porodice čempresovki (Cupressaceae). Stablo naraste i do 35 metara tvoreći valjkastu ili piramidastu krošnju.

Stranica 1 od 11