čubar

Čubar Satureja hortensis

Čubar (Satureja hortensis L.) je jednogodišnja biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je uspravna, od osnove jako razgranata i pri donjem dijelu odrvenjela, naraste do 50 cm visine.

Stranica 1 od 11