Claviceps

Ražena glavica Claviceps purpurea

Ražena glavica (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) je nametnička gljiva iz porodice glavica (Clavicipitaceae). Raste stršeći na klasovima raznolikih trava.

Stranica 1 od 11