Carl Linnaeus

Carl Linnaeus 1707 - 1778

Švedski botaničar i liječnik koji je postavio temelje moderne klasifikacije biljaka. Razdijelio je prirodu na carstva – biljke, životinje i minerale i sve to pripadajuće klasificirao u razrede, redove, rodove i vrste, posebice opisujući svaku biljku dvojako – latinskim imenom za rod i vrstu.

Stranica 1 od 11