Bryonia

Bijeli bljuštac Bryonia alba

Bijeli bljuštac (Bryonia alba L.) je zeljasta trajna biljka iz porodice tikvovki (Cucurbitaceae). Stabljika je dlakava, dugačka i tanka, duga do 3 m i pomoću vitica se penje po drugim biljkama.

Dvodomni bljuštac

Dvodomni bljuštac Bryonia dioica

Stranica 1 od 11