Arboretum opeka

Arboretum opeka

Jedan od tri hrvatska arboretuma nalazi se u Vinici kraj Varaždina. Na površini od 64 hektara arboretum je stanovište mnogobrojnih neautohtonih stabala a bio je sagrađen kao perivoj dvorcu u kojem je živjela plemićka obitelj.

Stranica 1 od 11