Alismataceae

Žabočun Alisma plantago-aquatica

Obični žabočun (Alisma plantago-aquatica L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice žabočuna (Alismataceae). Stabljika je uspravna, gola, u gornjem dijelu jako razgranata, visoka do 100 cm.

List strelice

Strelica Sagittaria sagittifolia

Stranica 1 od 11