Vanessa

Stričkovac Vanessa cardui

Stričkovac (Vanessa cardui L.) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Prednja krila su svijetlosmeđa i tamnosmeđa, vanjski dio prednjih krila je crnosmeđi i bijelih mrlja.

Ljepokrili admiral

Ljepokrili admiral Vanessa atalanta

Stranica 1 od 11