Tetradium

Evodija Tetradium daniellii

Evodija (Tetradium) je listopadno stablo iz porodice ruta (Rutaceae). Ovisno o vrsti mogu narasti do 20 m visine, krošnja im je razgranata.

Stranica 1 od 11