Pseudotsuga

Američka duglazija Pseudotsuga menziesii

Američka duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) je zimzeleno stablo iz porodice borovki (Pinaceae). Drugo je najviše zimzeleno stablo nakon golemog mamutovca (Sequoia sempervirens).

Stranica 1 od 11