Origanum

Mažuran Origanum majorana L.

Mažuran (Origanum majorana L.) je višegodišnja biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Biljka raste kao niski grmić do 50 cm visine.

Listovi origana

Origano Origanum vulgare

Stranica 1 od 11