Coronilla

Gorski grašar Coronilla coronata

Gorski grašar (Coronilla coronata L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae). Stabljika je uspravna ili povijena, jednostavna ili slabo razgranata, šuplja, sivozelena, visoka 30-70 cm.

Krilastoplodni grašar

Krilastoplodni grašar Coronilla vaginalis

Cvjetovi promjenjivog grašara

Promjenjivi grašar Coronilla varia

Stranica 1 od 11