Cornaceae

Davidovac Davidia involucrata

Davidovac ili davidija (Davidia involucrata Baill.) je listopadno stablo iz porodice drijenovka (Cornaceae). Naraste do 20 m visine.

Cvijet japanskog drijena

Japanski drijen Cornus kousa

Cvjetni drijen

Cvjetni drijen Cornus florida

Plodovi bijelog sviba

Bijeli svib Cornus alba

Svib u cvatu

Svib Cornus sanguinea

Plodovi drijena

Drijen Cornus mas

Stranica 1 od 11