Circaea

Planinska bahornica Circaea alpina

Planinska bahornica (Circaea alpina L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice pupoljki (Onagraceae). Stabljika je uspravna ili povijena, jednostavna ili u gornjem dijelu razgranata, Naraste 10-30 cm visine.

Bahornica

Bahornica Circaea lutetiana

Stranica 1 od 11