Celtis

Plodovi i listovi žutog koprivića

Žuta košćela Celtis tournefortii

Plodovi kostele

Kostela Celtis australis

Stranica 1 od 11