Alnus

Talijanska joha Alnus cordata

Talijanska joha (Alnus cordata (Loisel.) Duby) je listopadno stablo iz porodice breza (Betulaceae). Naraste do 25 m visine, krošnja je usko stožasta.

Grana zelene johe

Zelena joha Alnus viridis

Listovi bijele johe

Bijela joha Alnus incana

Lice i naličje lista crne johe

Crna joha Alnus glutinosa

Stranica 1 od 11