Ajuga

Ledinska ivica Ajuga genevensis

Ledinska ivica (Ajuga genevensis L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je jednostavna, vitka, uspravna ili povijena, dlakava, visoka 10-20 cm.

Cvijet puzave ivice

Puzava ivica Ajuga reptans

Stranica 1 od 11