Agaricaceae

Zlatna štitarka Phaeolepiota aurea

Zlatna štitarka (Phaeolepiota aurea (Matt. ex Fr.) Maire) je jestiva gljiva iz porodice Agaricaceae. Klobuk je svijetlo ili tamnije smeđ, u početku okruglast i zatvoren, kasnije se raširi premda nikad nije posve otvoren, u početku je vlažan i baršunast, prekriven sitnim dlačicama, krajevi su podvinuti pod listiće i posuti resastim ostacima ovoja koji potpuno štiti mladu gljivu, rub je ponegdje zrakasto rascijepljen u smjeru listića, velik 5-20 cm.

Haringača

Haringača Lepiota cristata

Kračun

Kračun Agaricus macrosporus

Šumska pečurka

Šumska pečurka Agaricus silvicola

Dvoprstenasta pečurka

Dvoprstenasta pečurka Agaricus bitorquis

Otrovna pečurka

Otrovna pečurka Agaricus xanthodermus

Šampinjon

Šampinjon Agaricus bisporus

Golema pečurka

Golema pečurka Agaricus augustus

Lipika

Lipika Agaricus arvensis

Golema puhara

Golema puhara Calvatia gigantea

Tikvasta puhara

Tikvasta puhara Lycoperdon perlatum

Gomoljasta šumarica

Gomoljasta šumarica Agaricus abruptibulbus

Grbave sunčanice

Grbava sunčanica Macrolepiota mastoidea

Rudnjače

Rudnjača Agaricus campestris

Obuvena suncobranka

Obuvena suncobranka Lepiota clypeolaria

Velike sunčanice na tratini

Velika sunčanica Macrolepiota procera

Gnojištarka

Velika gnojištarka Coprinus comatus

Stranica 1 od 11