Preskoči do glavnog sadržaja

Muha zlatara

Lucilia sericata

Karakteristike

Muha zlatara (Lucilia sericata Meigen) je kukac iz porodice zujara (Calliphoridae). Tijelo joj je dugo 10-14 mm, prekriveno sjajnim plavozelenkastom bojom, čekinjastim dlakama. Tijelo i ticala su crna, oči su imkrupne i crvenosmeđe. Rasprostranjena je širom svijeta. Ženka odlaže jajašca u velikim skupinama u meso, leševe ili u izmet. Jajašca su bjelkasta do svijetložućkasta, duga 1-1,5 mm. Ličinke se izlegnu se već nakon 9 sati ako su uvjeti dobri (toplo i vlažno vrijeme), svijetle su, duge 10-14 mm, za razvoj im je potrebno 2-10 dana ovisno o temperaturi i vlažnosti. Hrane se raspadujućim tkivom.

Prema vremenu nastanka jajašca i ličinki na leševima može se utvrditi vrijeme smrti što je značajno u forenzičkoj obdukciji i veterini. Ličinke se koriste kao mamac za ribolov i kao hrana za sve životinje koje se hrane insektima, negdje se koriste za zaliječivanje rana koje očiste od mrtvog tkiva i dezinficiraju ga.

Na stranim jezicima nazivi su common green bottle fly (eng.), Goldfliege (njem.), lucilie soyeuse, mouche verte (fr.), mosca verde (tal.).

Galerija fotografija

Pregled lokacija