Preskoči do glavnog sadržaja

Livadni repak

Alopecurus pratensis

Karakteristike

Lisičji ili livadni repak (Alopecurus pratensis L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice trava (Poaceae). Stabljike su uspravne ili u donjem dijelu koljenčasto savijene, zbijenog busenastog rasta, visoke 30-100 cm. Zakorijenjuje se na koljencima, podanak je plitak i kratak. Listovi su naizmjenični, ravni, široki 5-10 mm, tamnozeleni, na licu hrapavi, suženi na vrhu. Rukavac je gladak i obavija vlat, kod starijih listova je crvenosmeđ. Na vrhu stabljike nalaze se cvjetovi skupljeni u cilindrične cvatove dužine 5-10 cm koje sadrže plosnate i dlakave klasiće sastavljene od dvije jednake pljevice. Unutar njih je jedan cvijet. Plodnica tučka je nadrasla, prašnici se nalaze na dugim prašničkim nitima. Cvate od travnja do lipnja. Plod je oko 2-3 mm dugo pšeno.

Stanište

Porijeklom je iz Europe i Azije, danas je rasprostranjena u gotovo cijelom svijetu. Raste na plodnim i vlažnim tlima bogatim dušikom, pogotovo u nizinskim područjima. Česta je livadna biljka.

Odlična je kao krmna biljka.

Etimologija

Latinski naziv roda Alopecurus potječe od grčke riječi alopex (lisica) i oura (rep) jer metličasti klasovi kada uvenu postanu crveni kao lisica. Ime vrste pratensis znači livadni.[1] Na stranim jezicima nazivi su field meadow foxtail (eng.), Wiesen-Fuchsschwanz (njem.), vulpin des prés (fr.), coda di topo comune, coda di volpe (tal.), travniški lisičji rep (slo.).

Smješten je u rod repaka (Alopecurus), rod jednogodišnjih ili trajnih biljaka koji broji oko 25 vrsta. Neke vrstu su raširene po cijelom svijetu, no njih 7 ih je zabilježeno na području Hrvatske.

Upotreba

Ponekad se koristi u cvjetnim aranžmanima.

Galerija fotografija

Pregled lokacija