Preskoči do glavnog sadržaja

Livadna broćika

Galium mollugo

Karakteristike

Livadna broćika (Galium mollugo L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice broćeva (Rubiaceae). Stabljika je uspravna ili se uzdiže, razgranata, četverobridna i gola, naraste do 120 cm visine. Korijen je vrlo razgranat. Listovi su duguljasti, dugi 1-2,5 cm, široki 3-7 mm, malo kožasti, skupljeni po 6-8 u pršljenove iz kojih se granaju nove stapke. Imaju izraženu glavnu žilu i maleni trn na vrhu. Cvjetovi su dvospolni, sićušni, promjera 2-4 mm, skupljeni u guste metličaste cvatove na uspravnim stapkama. Cvatu od svibnja do rujna i ugodnog su mirisa. Plod je sićušan, crvenkastosmeđ do crnkast, dug oko 1 mm, naboran i bez dlake, dozrijeva u paru.

Stanište

Rasprostranjena je na području Europe, sjeverne Afrike i zapadne Azije. Na području Južne i Sjeverne Amerike te Novog Zelanda smatra se udomaćenom vrstom. Staništa su joj livade, pašnjaci, rubovi šuma. Možemo je naći na umjereno toplim područjima od nizina do 2000 m nadmorske visine.

Etimologija

Latinsko ime roda Galium dolazi od grčke riječi gala (mlijeko). Zahvaljujući Dioskoridu znamo da su se neke vrste tog roda koristile za zgrušavanje mlijeka. Ime vrste mollugo potječe od riječi mollis (mekan).[1] Nazivom vrste se ukazuje i sličnost s biljkama roda Mollugo. Na stranim jezicima poznata je kao hedge bedstraw, false baby’s breath (eng.), Wiesen-Labkraut (njem.), caille-lait blanc, gaillet mou (fr.), caglio tirolese (tal.), navadna lakota (slo.).

Galerija fotografija