Preskoči do glavnog sadržaja

Literatura

Popis važne literature korištene kao mjerodavan izvor podataka na stranicama

Navodimo popis literature čije informaciji smo koristili kao mjerodavan izvor podataka ovisno o obrađenoj tematici.

 • James A. Duke, (2009.), Duke’s Handbook of Medicinal Plants of Latin America, 1 : CRC Press, 960 str., ISBN: 978-1420043167
 • Todd Telander, (2013.), Trees, 1 : Falcon Guides, 104 str., ISBN: 978-0-7627-7958-1
 • Ruth Rogers Clausen, Thomas Christopher, Alan L. Detric, (2015.), Essential Perennials: The Complete Reference to 2700 Perennials for the Home Garden, 1 : Timber Press, 428 str., ISBN: 978-1-60469-316-4
 • José Francisco Ballester-Olmos, Los cactus y las otras plantas suculentas
 • Joachim Mayer, Cvijeće za balkone i terase, 1 : Gräfe und Unzer, 192 str., ISBN: 9789532230086
 • Paul Williams, (2007.), Neodoljive sobne biljke, 1 : Mozaik knjiga, 192 str., ISBN: 9799532231532
 • David Squire, (2009.), Kućne biljke, 1 : Leo commerce, 190 str., ISBN: 978-953-218-224-8
 • Zdravko Dolenec, (2014.), Ptice prirodnih staništa Hrvatske, 1 : Školska knjiga, 131 str., ISBN: 978-953-0-61981-4
 • Rossella Rossi, (1989.), Simon and Schuster’s Guide to Bulbs, 1 : Simon & Schuster, 256 str., ISBN: 0-671-68789-1
 • Paola Lanzara, Mariella Pizzetti, Francesco De Marco, Hugh Young, (1978.), Simon & Schuster’s Guide to Trees: A Field Guide to Conifers, Palms, Broadleafs, Fruits, Flowering Trees, and Trees of Economic Importance, 1 : Simon and Schuster, 355 str., ISBN: 978-0671241254
 • Jean-Denis Godet, (2000.), Drveće i grmlje : cvjetovi, listovi, pupovi i kora : Godetov vodič, 1 : Naklada C, 254 str., ISBN: 953-6088-16-9
 • Paola Lanzara, Mariella Pizzetti, (1984.), Drveće, 1 : Mladinska knjiga, 374 str.
 • Giuseppe Pace, (1981.), Atlas gljiva, 1 : Prosvjeta, 380 str.
 • Peter Sell, Gina Murrell, (2006.), Flora of Great Britain and Ireland: Volume 4, Campanulaceae – Asteraceae, 1 : Cambridge University Press, 652 str., ISBN: 978-0-521-55338-4
 • Dario Kremer, Irena Krušić Tomaić, (2015.), Od sjemenke do ploda, 1 : Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit", 302 str., ISBN: 978-953-7552-08-4
 • Susan Carter, Carrie Becker, Bob Lilly, (2007.), Perennials: The Gardener’s Reference, 1 : Timber Press, 536 str., ISBN: 978-0881928204
 • Christel Kasselmann, (2002.), Aquarium Plants, 1 : Krieger Pub Co, 528 str., ISBN: 978-1575240916
 • W. George Schmid, (2002.), An encyclopedia of shade perennials, 1 : Timber Press, 494 str., ISBN: 978-0881925494
 • Stephen A. Barney, W. J. Lewis, Oliver Berghof, J. A. Beach, (2010.), The Etymologies of Isidore of Seville, 1 : Cambridge University Press, 490 str., ISBN: 978-0521145916
 • Radomir Lakušić, (1990.), Planinske biljke, 1 : Svjetlost, 204 str., ISBN: 86-01-02556-0
 • Danica Kuštrak, (2005.), Farmakognozija : fitofarmacija, 1 : Golden marketing - Tehnička knjiga, 615 str., ISBN: 953-212-202-8
 • Ljubomir Mišić, Radomir Lakušić, (1990.), Livadske biljke, 1 : Svjetlost, 228 str.
 • Matija Josipović, (2012.), Gljive – vodič za prepoznavanje, 1 : Leo-commerce, 313 str., ISBN: 978-953-218-340-5
 • Sergej Forenbacher, (2002.), Kompendij velebitske faune, 1 : Veterinarski fakultet, ISBN: 953-6062-29-1
 • Peter Hanelt, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, (2001.), Mansfeld’s Encyclopedia of Agricultural and Horticultural Crops: Except Ornamentals, 1 : Springer, 3641 str., ISBN: 978-3540410171
 • Rita Buchanan, (1999.), A Weaver’s Garden: Growing Plants for Natural Dyes and Fibers, 1 : Dover Publications, 240 str., ISBN: 978-0486407128
 • Tong Kwee Lim, (2013.), Edible Medicinal And Non-Medicinal Plants: Volume 7, Flowers, 1 : Springer, 1102 str., ISBN: 978-9400773943
 • Mordant de Launay, Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps, Herbier général de l’amateur
 • Rajni Gupta, (2012.), Plant Taxonomy: Past, present, and future, 1 : The Energy and Resources Institute, 376 str., ISBN: 978-8179933596
 • Brigitte Mars, (2007.), The desktop guide to herbal medicine, 1 : Basic Health Publications, 378 str., ISBN: 978-1591201939
 • Robert Rogers, Solomon P. Wasser, (2011.), The Fungal Pharmacy: The Complete Guide to Medicinal Mushrooms and Lichens of North America, 1 : North Atlantic Books, 608 str., ISBN: 978-1556439537
 • Barry H. Rumack, David G. Spoerke, (1994.), Handbook of Mushroom Poisoning: Diagnosis and Treatment, 1 : CRC Press, 464 str., ISBN: 978-0849301940
 • Gary H. Lincoff, (1982.), Simon & Schuster’s Guide to Mushrooms, 1 : Touchstone, 511 str., ISBN: 978-0671428495
 • Oliver Perry Medsger, (1939.), Edible wild plants, 1 : The Macmillan company, 323 str.
 • Ellen Powell, (2007.), Common native trees of Virginia: tree identification guide, 1 : Virginia Department of Forestry, 128 str.
 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, (2013.), Narodne Novine 144/2013, Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
 • Laura Mason, (2013.), Pine, 1 : Reaktion Books, 224 str., ISBN: 978-1780231013
 • Zdenko Tkalčec, Armin Mešić, Neven Matočec, Ivana Kušan, (2008.), Crvena knjiga gljiva Hrvatske, 1 : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Državni zavod za zaštitu prirode, 428 str., ISBN: 978-953-7169-42-2
 • Zvonimir Maretić, (1986.), Naše otrovne životinje i bilje, 1 : Stvarnost, 286 str.
 • Milenko Martić, (2003.), Naše gljive, 1 : Legenda, 246 str., ISBN: 86-83525-57-0
 • Katarina Daniela Dubravec, Ivo Dubravec, (2001.), Biljne vrste livada i pašnjaka, 1 : Školska knjiga, 135 str., ISBN: 953-0-31125-7
 • James Hamlyn Willis, (2014.), Victorian Toadstools and Mushrooms – A Key and Descriptive Notes to 120 Different Gilled Fungi (Family Agaricaceae) , with Remarks on Several Other Families of the Higher Fungi, 1 : Kormendi Press, 94 str., ISBN: 978-1446522288
 • Stribor Marković, (2010.), Fitoaromaterapija: monografije esencijalnih ulja i ljekovitih biljaka: temelji fitoaromaterapije, 1 : Centar Cedrus, 487 str., ISBN: 978-953-95062-0-7
 • Margor Schubert, Rob Herwig, (1978.), Živimo s cvijećem: priručnik o uzgoju sobnog bilja, 1 : Mladost, 367 str.
 • Matija Bučar, (2008.), Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske: staništa, vrijeme cvjetanja, medonosna svojstva, 1 : Matica hrvatska, 616 str., ISBN: 978-953-6668-33-5
 • Nada Hulina, (2011.), Više biljke – stablašice: sistematika i gospodarsko značenje, 1 : Golden marketing, 343 str., ISBN: 978-953-212-420-0
 • Filip Šimić, (1980.), Naše medonosno bilje, 1 : Znanje, 217 str.
 • France Vardjan, Joco Čermak, (1983.), Sobne, prozorske i balkonske biljke, 1 : Prosvjeta, 304 str.
 • Toni Nikolić, Božena Mitić, Igor Boršić, (2014.), Flora Hrvatske: invazivne biljke, 1 : Alfa, 295 str., ISBN: 978-953-297-733-2
 • Umberto Quattrocchi, (2012.), CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology, 1 : CRC Press, 3960 str., ISBN: 978-1420080445
 • Vesna Tutiš, Jelena Kralj, Dragan Radović, Davor Ćiković, Sanja Barišić, (2013.), Crvena knjiga ptica Hrvatske, 1 : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, 258 str., ISBN: 9789537169909
 • Mira Knežević, (2006.), Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore, 1 : Poljoprivredni fakultet, 402 str., ISBN: 953-6331-49-7
 • Taib Šarić, (1991.), Atlas korova: 100 najvažnijih vrsta korovskih biljaka u Jugoslaviji, 1 : Svjetlost zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 221 str.
 • Lara Černicki, (2005.), Samoniklo cvijeće grada Zagreba, 1 : Školska knjiga, 150 str., ISBN: 953-0-61578-7
 • Toni Nikolić, Jasenka Topić, (2005.), Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske, 1 : Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, 693 str., ISBN: 953-7169-04-9
 • Toni Nikolić, Sanja Kovačić, (2008.), Flora Medvednice: 250 najčešćih vrsta Zagrebačke gore, 1 : Školska knjiga, 544 str., ISBN: 978-953-0-61529-4
 • Sergej Forenbacher, (1998.), Otrovne biljke i biljna otrovanja životinja, 1 : Školska knjiga, 435 str., ISBN: 953-0-3116-8
 • Urs Eggli, (2004.), Illustrated Handbook of Succulent Plants, 1 : Springer, 400 str., ISBN: 978-3540416920
 • Nada Hulina, (1998.), Korovi, 1 : Školska knjiga, 222 str., ISBN: 953-0-3117-6
 • Vladimir Anić, Ivo Goldstein, (2004.), Rječnik stranih riječi, 1 : Novi Liber, 1494 str., ISBN: 953-6045-14-1
 • Ljubiša Grlić, (1954.), Naše divlje povrće, 1 : Poljoprivredni nakladni zavod, 98 str.
 • Ljubiša Grlić, (1990.), Enciklopedija samoniklog jestivog bilja, 1 : August Cesarec, 391 str., ISBN: 86-393-0172-7
 • Vojin Gligić, (1953.), Etimološki botanički rečnik, 1 : "Veselin Masleša", 259 str.
 • Milan Maceljski, (1999.), Poljoprivredna entomologija, 1 : Zrinski d.d., 465 str., ISBN: 953-156-044-1
 • Radovan Domac, (1994.), Flora Hrvatske – Priručnik za određivanje bilja, 1 : Školska knjiga, 503 str., ISBN: 86-03-99310-6
 • Vjeroljub Umeljić, (2004.), U svijetu cvijeća i pčela: atlas medonosnog bilja, 1 : Ilija Borković, 719 str., ISBN: 953-98822-2-2
 • Eva Dreyer, Wolfgang Dreyer, (2007.), Drveće, 1 : Begen, 224 str., ISBN: 978-953-6864-99-7
 • Jurgen Nicolai, (1990.), Ptice pjevice, 1 : Cankarjeva založba, 79 str., ISBN: 86-361-0706-7
 • Momčilo Kojić, (1986.), Mala korovska flora: priručnik za određivanje korovskih i ruderalnih biljaka, 1 : Naučna knjiga, 414 str.
 • Sergej Forenbacher, (2001.), Velebit i njegov biljni svijet, 1 : Školska knjiga, 800 str., ISBN: 953-0-60545-5
 • Katarina Dubravec, Ivo Dubravec, (1989.), Naše kultivirano bilje, 1 : Znanje, 139 str., ISBN: 86-313-0149-3
 • Čedomil Šilić, (1987.), Šumske zeljaste biljke, 1 : Svjetlost, 271 str., ISBN: 86-01-00638-8
 • Čedomil Šilić, (1990.), Atlas drveća i grmlja, 1 : Svjetlost, 217 str., ISBN: 86-01-02554-4
 • Francesco Bianchini, Azzurra Carrara Pantano, (1980.), Sve o cvijeću – priručnik o uzgoju bilja (Il tuttoverde, guida alla coltivazione di piante e fiori), 1 : Mladinska knjiga
 • Petar Petrić, Mirko Tomašević, (2003.), Biljne vrste uzročnice peludnih alergija, 1 : Spin Valis, 261 str., ISBN: 953-98051-2-0
 • Stella Šatalić, Stanislav Štambuk, (1997.), Šumsko drveće i grmlje jestivih plodova; zaštita biološke raznolikosti, 1 : Državna uprava za zaštitu okoliša, 143 str., ISBN: 953-97087-4-5
 • Emilija Vukićević, (1987.), Dekorativna dendrologija, 1 : Naučna knjiga, 580 str., ISBN: 86-23-48000-7
 • Toni Nikolić, Sanja Kovačić, Mirko Ruščić, Milenko Milović, Vanja Stamenković, Darko Mihelj, Nenad Jasprica, Sandro Bogdanović, Jasenka Topić, (2008.), Flora jadranske obale i otoka – 250 najčešćih vrsta, 1 : Školska knjiga d.d., 558 str., ISBN: 978-953-0-61289-1
 • Vlado Prpić, (2009.), Poskok i ostale zmije Hrvatske, 1 : Reprocolor d.o.o., 96 str., ISBN: 978-953-55028-1-4
 • Mladen Kučinić, Iva Mihoci, Antun Delić, (2014.), Leptiri oko nas, 1 : Školska knjiga, 180 str., ISBN: 978-953-0-61958-6
 • Wolfgang Dierl, (1987.), Leptiri – upoznavanje i određivanje leptira i njihovih gusjenica, 1 : Mladinska knjiga, 79 str., ISBN: 86-361-0709-1
 • Zdravko Dolenec, (2009.), Ptice tu oko nas, 1 : Školska knjiga, 128 str., ISBN: 978-953-0-61274-7
 • Kamilo Blagaić, (1931.), Gljive naših krajeva, 1 : Jugoslovanska tiskarna, 272 str.
 • Romano Božac, (1989.), Gljive naših krajeva, 1 : Grafički zavod Hrvatske, 399 str., ISBN: 86-399-0181-3
 • Toni Nikolić, Milenko Milović, Sandro Bogdanović, Nenad Jasprica, (2015.), Endemi u Hrvatskoj flori, 1 : Alfa d.d., 492 str., ISBN: 978-953-297-763-9

Poveznice

Značajne internet stranice koje služe kao mjerodavan izvor podataka.

 1. Flora Croatia Database
 2. Acta Plantarum
 3. Tela Botanica
 4. Info Flora
 5. The Plant List
Pregled lokacija