Čišćenje snijega

Kalendar radova

Čišćenje snijega
Biljka

Generalni pregled radova u vrtu, polju i oko kuće kroz godišnja doba.

Veće naslage snijega dobro je očistiti ili barem ugrubo rastresti kako bi zaštitili voćke da im se od težine snijega ne oštete grane i kako bi ukrasno grmlje sačuvalo svoj oblik.