Preskoči do glavnog sadržaja

Hrastov gubar

Lymantria dispar

Karakteristike

Hrastov gubar (Lymantria dispar L.) je noćni leptir iz porodice gubara (Lymantriidae). Mužjak hrastovog gubara manji je od ženke, s rasponom krila između 2 i 2,5 centimetra. Njegova krila su sivosmeđe, a ticala su tanka i ukrašena dugim zupcima. Ženka hrastovog gubara, s druge strane, ima veći raspon krila, koji se proteže od 2,5 do 4 centimetra. Njen prednji dio tijela je bjelkast, dok zadak ima debele smeđe dlačice.

Stanište

Rasprostranjen je u srednjoj i južnoj Europi, pogotovo je čsto u toplijim predjelima. Naseljava bjelogorične šume, s posebnim naglaskom na hrastove gdje se hrane listovima stabala, voćaka i grmova.

Razmnožavanje

Ženke hrastovog gubara polažu jajašca na kori drveća i stabala. Svaka ženka može položiti do 400 jajašca, a u nekim slučajevima i do 2000 jajašca. Gusjenice se izlegnu u proljeće. Gusjenice su smeđe i obrasle čupercima dlaka, s karakterističnim crvenim i plavim bradavicama na leđima. Hrane se noću, konzumirajući lišće različitih stabala, voćaka i grmova. Tijekom dana, skupljaju se na račvama ili na donjoj strani grana kako bi se zaštitile od sunca ili vlage.

Nakon razvoja, zakukulje seu mrežu od nekoliko zavojitih vlakana, često unutar ostatka nagriženog lista ili u pukotini kore stabla. Kukuljica hrastovog gubara je smeđastocrvene boje i obrasla crvenkastim dlačicama, a na stražnjem kraju ima mali klinasti repić.

Leptir leti od lipnja do rujna.

Galerija fotografija

Pregled lokacija