Rijetke i ugrožene vrste

Blagva Amanita caesarea

Blagva (Amanita caesarea (Scop.) Pers.) je vrsta jestive gljive iz porodice Amanitaceae. U početku izgleda kao jaje, prekrivena je elastičnim ovojem koji puca te se iz njega rađa gljiva.

Ožujke

Ožujka Hygrophorus marzuolus

Pjesnička puževica

Pjesnička puževica Hygrophorus poetarum

Jelenovo uho

Jelenovo uho Polyporus umbellatus

Kovrčasta kokica

Kovrčasta kokica Sparassis crispa

Debelonoška

Debelonoška Cortinarius praestans

Golema dvoprstenka

Golema dvoprstenka Catathelasma imperiale

Stranica 1 od 11