Otrovne gljive

Haringača Lepiota cristata

Haringača (Lepiota cristata (Bolton) P.Kumm.) je otrovna gljiva iz porodice pečurki (Agaricaceae). Klobuk je u početku je zvonolik, kasnije raširen i s tupim ispupčenjem, malo vijugav, bijele boje, prekriven crvenosmeđim ljuskama, samo ispupčenje je potpuno smeđe boje, širok 2-5 cm.

Obične uvijače

Obična uvijača Paxillus involutus

Ljuskava koprenka

Ljuskava koprenka Cortinarius bolaris

Otrovna brašnjača

Otrovna brašnjača Clitocybe dealbata

Svijetložuta muhara

Svijetložuta muhara Amanita gemmata

Ispucana krumpirača

Ispucana krumpirača Scleroderma citrinum

Ludara

Ludara Rubroboletus satanas

Brezovka

Brezovka Lactarius torminosus

Panterova muhara

Panterova muhara Amanita pantherina

Žućkaste pupavke

Žućkasta pupavka Amanita citrina

Muhara

Muhara Amanita muscaria

Stranica 1 od 11