Nejestive gljive

Velika polipovka Clathrus archeri

Velika polipovka (Clathrus archeri (Berk.) Dring) je vrsta nejestive gljive iz porodice Phallaceae. Gljiva je u početku u obliku bijelog jaja veličine 2-4 cm koje se na vrhu raspukne i probije se 3-7 krakova dugih 5-12 cm intenzivno crvene boje.

Zlatni smetištari

Zlatni smetištar Bolbitius titubans

Zelene vitičarke

Zelena vitičarka Stropharia aeruginosa

Vještičje srce

Vještičino srce Clathrus ruber

Žučara

Žučara Tylopilus felleus

Kravlja balega

Kravlja balega Caloboletus calopus

Sumporača

Sumporača Hypholoma fasciculare

Stranica 1 od 11