Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - V

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede V navedeno je njih 25:

Vaccaria
lat. vacca (krava), možda zbog upotrebe biljke za ishranu krava
Vaccinium
lat. bacca (boba), naziv za vrste roda
Dostupni članci:
Valeriana
lat. valere (biti zdrav), zbog ljekovitosti
Dostupni članci:
Valerianella
dem. od Valeriana, možda jer su biljke nižeg rasta
Dostupni članci:
Vallisneria
Antonio Vallisneri (1661. - 1730.), talijanski liječnik i prirodoslovac, proučavao je vodene biljke
Vanilla
dem. od špa. vayna (čahura), zbog plodova
Ventenata
Étienne Pierre Ventenat (1757. - 1808.), francuski botaničar
Veratrum
lat. verare (govoriti istinu), korijen u prahu draži na kihanje što je u narodu potvrda za istinitu tvrdnju
Dostupni članci:
Verbascum
lat. barbascum, od barba (brada), zbog dlakavih listova
Dostupni članci:
Verbena
lat. ehrba (zeljasta biljka), razne biljke kod Rimljana koje su koristili za religiozne i druge svečanosti
Dostupni članci:
Veronica
Sveta Veronika (1445. – 1497.), ili izmijenjen način pisanja od Betonica, prema Pliniju Starijem potječe od keltskog naroda Betonaca
Dostupni članci:
Verrucaria
lat. verruca (bradavica)
Vesicaria
lat. vesica (mjehur), zbog oblika ploda
Vibrio
lat. vibrare (treperiti), bakterije koje rade treperave pokrete
Viburnum
lat. viere (vezati, plesti), kod Vergilija naziv za crvenu hudiku (Viburnum opulus) zbog žilavih, savitljivih izdanaka koji se mogu koristiti za pletenje
Dostupni članci:
Vicia
lat. vincere (vezati), zbog vezanja biljke viticama
Dostupni članci:
Vinca
lat. vincio (obvijam), zbog puzanja biljke
Dostupni članci:
Viola
lat. dem. od grč. ion (ljubičica)
Dostupni članci:
Viscaria
lat. viscum (lijepak za ptice), zbog ljepljive stabljike
Viscum
zbog ljepljivih bobica, lijepak za ptice
Dostupni članci:
Vitex
lat. viere (vezati, plesti), grane su se koristile za pletenje
Dostupni članci:
Vitis
stabljika se veže viticama
Dostupni članci:
Vogelia
Rudolf Augustin Vogel (1724. - 1774.), njemački liječnik i botaničar
Volvox
lat. volvere (kotrljati), prema kretanju alge
Vulpia
Johann Samuel Vulpius (1760. - 1846.), njemački apotekar i botaničar
Korištena literatura
Pregled lokacija