Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - R

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede R navedeno je njih 42:

Radiola
dem. od lat. radius (zraka), zbog zrakasto raspoređenih grana
Rafflesia
Sir Thomas Stamford Raffles (1781. - 1826.), osnivač grada Singapura
Ramalina
grč. ranale (grane), zbog razgranatog talusa ličaja
Ramischia
Franz Xaver Ramisch (1798. - 1859.), češki botaničar
Ramondia
Louis François Élisabeth Ramond (1755. - 1827.), francuski geolog i botaničar
Ranunculus
dem. od lat. rana (žaba), zbog mjesta rasta blizu staništa žaba
Dostupni članci:
Raphanus
grč. rapys (repa), zbog repastog korijena, ili od grč. ra (brz), fainomai (pojavljujem se), zbog brzog klijanja sjemena
Dostupni članci:
Rapistrum
lat. rapa (repa), astrum (slika), ime biljke kod Kolumele zbgo sličnosti biljke s kupusnjačama
Reaumuria
René Antoine Ferchault de Réaumur (1683. - 1757.), svestran francuski znanstvenik
Reseda
lat. resedo (ponovno umirujem), zbog ljekovitosti
Dostupni članci:
Retinospora
grč. retine (smola), spora (sjeme), zbog sjemnki koje su prožete smolnim hodnicima
Rhabdonema
grč. rhabdos (štap), nema (konac), rod štapčastih silikatnih algi
Rhagadiolus
grč. rhagodes (pukotina), prema omotaču oko plodova
Dostupni članci:
Rhamnus
grč. rhamnos, kod Teofrasta i Dioskorida naziv za trnovitu šiboliku biljku jer grane završavaju trnom
Dostupni članci:
Rheum
grč. rha, rheon, zapis kod Dioskorida prema rijeci Rha (Volga)
Dostupni članci:
Rhexia
grč. rhexis (prolom), zbog liječenja kile
Rhinanthus
grč. rhis (nos), anthos (cvijet), prema obliku gornje usne
Dostupni članci:
Rhizobium
grč. rhiza (korijen), bios (život), bakterija živi u kvržicama na korijenu mahunarki
Rhizophora
grč. phoros (noseći), zbog mnogobrojnih korijena za podupiranje koji strše iz mulja i nose drvo
Rhodiola
grč. rhodon (ruža), zbog korijena čiji miris podsjeća na miris ruže
Dostupni članci:
Rhododendron
grč. dendron (drvo), zbog cvjetova crvenih kao ruža
Dostupni članci:
Rhodothamnus
grč. thamnos (šib), šib sa ružičastim cvjetovima
Dostupni članci:
Rhus
nesigurnog značenja, vjerojatno od keltskog rhudd (crven) jer su plodovi crveni, ili možda od grč. rheo (tečem) zbog soka koji istječe prilikom grebanja stabla i dgrančica, ili jer biljka voli vlagu
Dostupni članci:
Rhynchospora
grč. rhygchos (kljun), spora (sjeme), jer donji dio tučkaostaje kao kljunasti privjesak na plodu
Ribes
ribas, arapski naziv za zimzeleni šib, prilikom osvajanja Španjolske kada nisu našli tu biljku zvali su tako bobice ribiza
Dostupni članci:
Riccia
F. F. Ricci, talijanski botaničar
Ricinus
lat. ricinus (krpelj), prema Pliniju zbog sjemenki sličnih krpelju
Dostupni članci:
Riviniana
Augustus Quirinus Rivinus (1652. - 1723.), njemački liječnik i botaničar
Rivularia
lat. rivus (potok), prema staništu
Robinia
Jean Robin (1550. – 1629.) francuski vrtlar koji je bagrem 1601. godine prenio iz savezne države Virginia i prvi ga posadio u Europi
Dostupni članci:
  • bagrem (Robinia pseudoacacia)
Romulea
Romulus, osnivač Rima
Dostupni članci:
Rorippa
lat. ros (rosa), ripa (obala), zbog staništa jer biljke vole vlažna mjesta
Dostupni članci:
Rosa
naziv kod Rimljana za ruže, potječe od grčke riječi rhodon (ruža) koja moguće potječe od indogermanske riječ vrod (nježan)
Dostupni članci:
Rosmarinus
lat. ros (rosa), marinus (morski), biljka raste na obalama, ili od grč. rhops (šib), myrinos (mirisan)
Dostupni članci:
Rubia
lat. ruber (crven), zbog korijena bojadisarskog broća (Rubia tinctorum) koji se koristi za dobivanje crvene boje
Rubus
zbog crvenih plodova puno vrsta
Dostupni članci:
Rudbeckia
Olaus Rudbeck (1630. - 1702.), švedski anatom i botaničar, učitelj Carla Linnaeusa koji mu se odužio time da mu je posvetio rod
Dostupni članci:
Rumex
ime za kiselice kod Rimljana
Dostupni članci:
Ruppia
Heinrich Bernhard Rupp (1688. - 1719.), njemački botaničar
Ruscus
lat. rus (selo), scora (metla), zbog izrada metla za čišćenje, kod Rimljana naziv ime za bodljikavu veprinu (Ruscus aculeatus)
Dostupni članci:
Russula
dem. od lat. russus (crven), zbog crvenkaste boje
Dostupni članci:
Ruta
grč. ryesthai (spašavati), zbog ljekovitosti
Korištena literatura
Pregled lokacija