Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - Q

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede Q navedeno je njih 1:

Quercus
ime za hrast kod Rimljana, od keltskog quer (lijepo), cuer (drvo), ili grč. kerchein (hrapav) zbog kore.
Dostupni članci:
Korištena literatura
Pregled lokacija