Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - K

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede K navedeno je njih 6:

Kentranthus
grč. kentron ostruga), anthos (cvijet), zbog cvijeta sa ostrugom
Kernera
Johann Simon Kerner (1755. - 1830.), njemački botaničar
Dostupni članci:
Kickxia
Jean Kickx (1775. 1831.), belgijski botaničar i mineralog
Dostupni članci:
Kitaibelia
Pál Kitaibel (1757. - 1817.), mađarski botaničar i kemičar
Knautia
Christian Knaut (1654. - 1716.), njemački liječnik i botaničar
Dostupni članci:
Koeleria
Georg Ludwig Koeler (1764. - 1807.), njemački liječnik, botaničar i profesor
Dostupni članci:
Korištena literatura