Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - H

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede H navedeno je njih 67:

Habenaria
lat. habena (uzda), zbog vrpčaste usne
Hacquetia
Belsazar de la Motte Hacquet (1739. - 1815.), liječnik, kirurg, kemičar i etnograf, izraživao je geologiju i botaniku Kranjske, Istre i Alpa
Dostupni članci:
Halianthus
grč. halios (morski), anthos (cvijet), biljka raste na morskoj obali
Halimione
grč. halimos (morski, slani), prema staništu
Dostupni članci:
Halimodendron
grč. halimos (slan), dendron (drvo), biljka raste u slanim stepama Sibirije
Halimus
raste na morskoj obali i na slanom tlu
Hamamelis
grč. hama (istovremeno), melon (plod), biljka istovremeno nosi cvjetove i plodove
Dostupni članci:
Haynaldia
Stephan Franz Lajos Haynald (1816. - 1891.), mađarski kardinal i prirodoslovac
Hedera
grč. hedra (sjedište), zbog svojstva bršljana da je čvrsto pripijen uz podlogu
Dostupni članci:
Hedypnois
grč. hedys (sladak), hypnos (san), zbog spavanja cvjetova za vrijeme dana
Hedysarum
grč. aroma (miris), neke vrste imaju ugodno slatki miris
Heleocharis
grč. helos (močvara), charis (ukras), sve vrste roda su vrlo kićene i nastanjuju bare i močvare
Helianthemum
grč. helios (sunce), anthemon (cvijet), zbog jasno žutih cvjetova
Dostupni članci:
Helianthus
grč. anthos (cvijet), zbog krupnih, zlatnožutih cvjetova suncokreta (Helianthus annuus) koji se okreću prema suncu, ime je stvorio Carl Linnaeus
Dostupni članci:
Helichrysum
lat. chrysos (zlato), mnoge vrste imaju zlatnožute cvjetne glavice
Dostupni članci:
  • smilje (Helichrysum italicum)
Heliopsis
grč. opsis (izgled), zbog žute cvjetne krunice
Heliosperma
lat. sperma (sjeme), sjemenke nose na leđima u više redova duge zrakaste papile
Heliotropium
grč. tropein (obrtati), prvobitno ime za biljku čiji su cvjetovi u toku dana stalno okrenuti suncu
Dostupni članci:
Helleborus
grč. helo (smrtonosan), bora (jelo), zbog otrovnosti
Dostupni članci:
Helminthia
grč. helmis (crv), ranije upotrebljavano protiv glista
Helodea
grč. helos (močvara), po staništu
Helvella
lat. (crvenkast), prema boji gljive
Hemerocallis
grč. hemera (dan), kallos (ljepota), biljka cvate samo jedan dan
Dostupni članci:
Hepatica
grč. hepar, hepatos (jetra), prema obliku listova Hepatica nobilis koji podsjećaju na jetru i radi upotrebe biljke kod bolesti jetre
Dostupni članci:
Heracleum
kod Plinije ime biljke premda nesigurnog značenja, možda zbog Herosa, Herakla ili Herkula koji su otkrili ljekovitost biljke ili se ime odnosi na snažan rast
Dostupni članci:
Herminium
grč. hermis (potpora, stub), zbog bezlisne cvjetne drške poput stuba
Hermodactylus
grč. Hermes (Merkur), daktylos (prst), zbog prstasto raspoređenih kvržica
Herniaria
lat. hernia (kila), koristila se protiv kilavosti
Dostupni članci:
Hesperis
grč. hesperios (večernji), ime za biljku koja miriše navečer
Dostupni članci:
Hevea
ime drva u Gvineji, kaučukovac (Hevea brasiliensis9
Hibiscus
grč. ibiskos (ljekovito sredstvo)
Dostupni članci:
Hieracium
grč. hierax (jastreb), prema Pliniju jastrebi oštre vid mliječnim sokom biljke, ili biljke rastu visoko na stijenama zbog čega su pristupačne samo jastrebima, ili je naziv bio korišten za biljku iz roda Crepis zbog kljunastih plodova
Dostupni članci:
Hierochloe
grč. hieros (svijet), chloe (mlada trava), sveta trava, otuda se ona na mnogo mjesta naziva po Bogorodici
Himantoglossum
grč. himas (remen), glossa (jezik), zbog remenasto jezičastih savijenih dijelova usne
Hippocrepis
grč. hippos (konj), krepis (cipela), zbog potkovičastog oblika mahune
Dostupni članci:
Hippophaes
grč. phaea (oko), jedno tobožnje ljekovito sredstvo protiv očnih bolesti konja
Hippuris
grč. oura (rep), biljka ima daleku sličnost sa konjskim repom (H. vulgaris)
Hirschfeldia
Christian Cay Lorenz Hirschfeld (1742. - 1792.), austrijski botaničar
Hladnikia
Franz de Paula Hladnik (1773. - 1844.), botaničar i profesor u Ljubljani, istraživao floru Kranjske
Holcus
grč. holkein (vući), kod Plinija ime neke trave s dugim osima koja navodno može iz grla izvlačiti riblje kosti
Holoschoenus
grč. holos (sav), schoinos (Scirpus, vezlica), ime neke vrste vezlica kod Grka
Holosteum
grč. osteon (kost), nesigurnog značenja, možda se koristila kod loba kostiju ili u suprotnosti zbog toga što je biljka jako mekana
Homogyne
grč. homos (istovremen), gyne (žena), zajedno sa dvospolnim cvjetovima na rubu cvjetne glavice nalazi se i jedan red ženskih cvjetova
Dostupni članci:
Hoplismenus
grč. hoplismenos (naoružan), zbog jako razvijenih osi na pljevama
Hordeum
lat. horrere (biti grub), zbog grubih osi
Dostupni članci:
Hottonia
Petrus Houttuyn (Peter Hotton) (1648. - 1709.), nizozemski botaničar i profesor
Dostupni članci:
Humulus
srednjevjekovna latinska riječ, potječe od slavenoskog chmeli
Dostupni članci:
Hutchinsia
Ellen Hutchins (1715. - 1815.), irska botaničarka, ilustrirala je brojne primjerke
Hyacinthus
ime jednog cvijeta koji je prema Homeru nikao iz krvi ubijenog Hijakinta
Dostupni članci:
  • zumbul (Hyacinthus orientalis)
Hydnum
grč. hydnon, bila je neka jestiva gljiva, Carl Linnaeus je prema njoj dao ime rodu
Dostupni članci:
Hydrangea
grč. hydor (voda), aggeion (posuda), zbog staništa i sličnosti ploda sa posudom za vodu
Dostupni članci:
Hydrastis
grč. aste (građanka), zbog staništa u vodi
Hydrilla
grč. hydra (vodena zmija), zbog končastih, do 3 m dugih plivajućih stabljka
Hydrocharis
grč. hydor (voda), charis (ljepota), zbog staništa
Hydrocotyle
grč. kotyle (zdjelica), zbog staništa i okruglih udubljenih listova
Hydrodictyon
grč. diktyon (mreža), alga čije se štapčaste ćelije mrežasto spajaju u cenobije
Hydrophyllum
grč. phyllon (list), biljka voli blizinu vode
Hylocomium
grč. hyle (drvo), kome (kosa), mahovina koja često presvlači koru drveća poput kose
Hymenocarpus
grč. hymen (kožica), karpos (plod), zbog kožastih mahuna
Hymenodictyon
grč. diktyon (mreža), sjemenke imaju mrežasta opnasta krila za raspršenje
Hymenophyllum
grč. phyllon (list), paprat nježnih listova
Hyosyamus
grč. hys (svinja), kyamos (grah), navodno svinje mogu jesti bunike bez štete ili suprotno prema tome što je bunika za svinje naročito otrovna
Hypericum
grč. hypo (ispod, između), erike (vrijes), biljka raste između vrijesa
Dostupni članci:
Hyphaene
grč. hyphaino (tkam), zbog vlaknastog mesa ploda
Hypholoma
grč. loma (rub odijela), zbog ostatka vela na rubu šešira gljive
Dostupni članci:
Hypochoeris
grč. hypo (ispod), choiros (prase), jer svinje rado jedu biljke
Dostupni članci:
Hyssopus
grč. hys (svinja), ops (lice), premda malo vjerojatno, navodno cvijet ima daleku sličnost sa svinjskom njuškom, vjerojatno orijentalnog porijekla
Dostupni članci:
Korištena literatura
Pregled lokacija