Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - F

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede F navedeno je njih 23:

Fagopyrum
lat. fagus (bukva, ime za bukvu kod Rimljana), grč. pyros (pšenica), jer trouglati plodovi heljde (Fagopyrum esculentum) podsjećaju na bukov žir a koriste se kao pšenica
Dostupni članci:
  • heljda (Fagopyrum esculentum)
Fagus
ime za bukvu kod Rimljana, možda od grč. phagein (jesti) jer se sjemenke koriste za jelo
Dostupni članci:
Falcaria
lat. falx (srp), zbog srpastog lisnog vrha
Dostupni članci:
Farsetia
F. A. Farseti, venecijanski botaničar
Ferula
lat. ferula (šiba), suha stabljika biljke se koristila u starom vijeku za kažnjavanje učenika
Ferulago
vidi Ferula
Dostupni članci:
Festuca
lat. festuca (štapić, slamka)
Dostupni članci:
Fibigia
Johann Fibig (~1720. - 1792.), profesor prirodnih nauka i liječnik u Mainzu
Ficus
kod Rimljana naziv za smokvu (drvo i plod), moguće preuzeto od Feničana
Dostupni članci:
Filago
lat. filum (konac, tkivo), zbog vunastih dlaka na biljci
Filipendula
lat. filum (konac), pendulus (viseći), korijenova vlakna su na kraju gomoljasto zadebljala tako da gomolji kao da vise na koncu
Dostupni članci:
Fimbristylis
lat. fimbria (vlakno), stylus (tučak), zbog oblika tučka
Foeniculum
dem. od lat. foenum (sijeno), zbog uskog lisnog vrha koji izgleda kao sijeno
Dostupni članci:
Forsythia
William Forsyth (1737. - 1804.), škotski botaničar, jedan od osnivača londonskog Royal Horticultural Society
Dostupni članci:
Fragaria
lat. fragum (jagoda), fragrare (mirisati), zbog ugodna mirisa plodova
Dostupni članci:
Frankenia
Johann Franke (1590. - 1661.), švedski botaničar
Fraxinus
grč. phraxis (plot, drvena ograda), drvo jasena se koristilo za izradu ograda
Dostupni članci:
Freyera
Henrik Freyer (1802. - 1866.), slovenski botaničar, zoolog i paleontolog, kustos Narodnog muzeja i Prirodoslovnog muzeja u Sloveniji, zaslužan za poznavanje flore Kranjske
Fritillaria
lat. fritillus (pehar za kockanje), zbog nepravilnih četverouglatih mrlja na listovima perigona
Dostupni članci:
Fuchsia
Leonhart Fuchs (1501. - 1566.), njemački botaničar i liječnik
Dostupni članci:
Fucus
grč. phyo (rastem), zbog jakog rasta u dužinu
Fumana
nesigurnog porijekla, moguće od lat. fumus (dim), zbog veze sa nježnim dlačicama nekih vrsta koje izgledaju kao da su nadimljene
Dostupni članci:
Fumaria
lat. fumus (dim), zbog soka biljke koji poput dima tjera suze
Dostupni članci:
Korištena literatura