Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - D

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede D navedeno je njih 40:

Dactylis
grč. daktylos (prst), zbog prstasto razgranate metlice
Dostupni članci:
Dahlia
Anders Dahl (1751. - 1789.), švedski botaničar
Dostupni članci:
Danna
J. P. M. Dana, turinski liječnik i profesor krajem 18. st.
Danthonia
Etienne Danthoine (1739. - 1794.), francuski botaničar
Daphne
grč. daphne (lovor), zbog sličnosti listova na lovor (Laurus nobilis)
Dostupni članci:
Datura
arapski naziv za daturu (Datura stramonium)
Dostupni članci:
Daucus
daukos, ime biljke kod Teofrasta i Dioskorida, bio je naziv za više štitarki (Apiaceae). grč. daio (zagrijavam), zbog zagrijavajućeg djelovanja plodova. U srednjem vijeku naziv se počeo odnositi samo na mrkvu
Dostupni članci:
Degenia
Árpád von Degen (1866. - 1934.), mađarski botaničar i biolog, proučavao je biljni svijet Velebita
Dostupni članci:
Delphinium
kod Dioskorida naziv za rod, sličnost cvijeta s oblikom delfina
Dendrobium
grč. dendron (drvo), bios (život), epifit, biljka koja živi na stablima
Dentaria
lat. dens (zub), zbog podzemne stabljike sa zubolikim ljuskama kod mnogih vrsta
Deschampsia
Jean Louis Auguste Loiseleur Deslongchamps (1774. - 1849.), francuski liječnik i botaničar
Dianthus
grč. Dios (Zeus), anthos (cvijet), zbog ljepota karanfila
Dostupni članci:
Dicentra
grč. dis (dva puta), kentron (bodlja, ostruga), dva cvjetna listića su snabdijevanaostrugama
Dicranum
grč. kranos (pokrivač za glavu), zbog dvostrukog zatvarača čahure
Dictamnus
Dikte, brdo na Kreti, thamnos (šib), prema domovini biljke za koju se smatralo da djeluje tako snažno da izvlači i strijele iz rana
Dostupni članci:
Dictyota
grč. diktyotos (mrežast), zbog izgleda talusa
Digitalis
lat. digitale (naprstak), zbog oblika vjenčića s naprstom, pogotovo kod Digitalis purpurea
Dostupni članci:
Digitaria
lat. digitus (prst), zbog prstasto raspoređenih klasova
Dostupni članci:
Digraphis
grč. dis (dva puta), graphis (četkica), zbog dva žiga poput četkice
Dillenia
Johann Jacob Dillenius (1684. - 1747.), njemački botaničar
Dioscorea
Carl Linnaeus je dao ime prema Dioskoridu
Diosma
grč. Dios (Zeusov), osme (miris), zbog ugodna mirisa biljke koja u svim dijelovima sadrži eterično ulje
Diospyros
grč. pyros (plod pšenice), božanski plod koji zbog ugodna okusa podsjeća na banane
Dostupni članci:
Diplachen
grč. diplous (dvostruk), achne (pljeva), zbog dvozubih pokrovnih pljeva
Diplotaxis
grč. taxis (red), zbog rasporeda sjemenki u dva reda
Dostupni članci:
Dipsacus
grč. dipsao (žedan sam), jer se kod nekih vrsta ovog roda skuplja kišnica u plitici koja nastaje od sraslih lisnih osnova
Dostupni članci:
Dipterocarpus
grč. dyo (dva), pteron (krilo), karpos (plod), zbog ploda sa dva krila
Dolichos
grč. dolichos (dug), zbog dugih mahuna
Doronicum
nesigurnog značenja, vjerojatno od arap. doronigi što je bio naziv za neku otrovnu biljku
Dostupni članci:
Dorycnium
ime primorskog šiba kod Dioskorida
Dostupni članci:
Draba
grč. drabe (oštar, žareći), zbog okusa listova
Dracocephalum
grč. drakon (zmaj), kephale (glava), zbog oblika cvijeta
Dracunculus
dem. od lat. draco (zmaj, zmija), zbog pjegavog stabla
Drimys
grč. drimys (oštar, opor, gorak), zbog okusa kore
Drosera
grč. drosos (rosa), zbog ljepljivog sekreta žlijezda za varenje koji se na suncu sjaji kao rosa
Dostupni članci:
  • rosika (Drosera rotundifolia)
Dryas
grč. Dryas (Drijada, nimfa drveta)
Dostupni članci:
Dryopteris
grč. drys (hrast), pteris (paprat), prema staništu
Dostupni članci:
Drypis
grč. drypto (grebem), zbog trnovitih ovojnih listova
Dysphania
grč. dys (loše, teško), phanos (baklja), phaneros (vidljivo, očigledno, primjetno), zbog sitnih cvjetova
Dostupni članci:
Korištena literatura
Pregled lokacija