Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - C

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede C navedeno je njih 187:

Cactus
grč. kakoo (nanosim zlo), zbog bodlji
Caesalpinia
Andrea Cesalpino (1519. - 1603.), talijanski botaničar
Dostupni članci:
Cakile
vjerojatno od arapskog imena kakeleh
Dostupni članci:
Calamagrostis
grč. kalamos (cijev, trska), agrostis (poljska trava), biljke svojom šupljom stabljikom podsjećaju na trsku
Calamintha
grč. kalos (lijep), minthe (metvica)
Dostupni članci:
Calceolaria
lat. calceus (cipela), zbog donje usne cvijet koja je napuhnuta poput cipele
Dostupni članci:
Caldesia
Ludovico Caldesi (1821. - 1884.), zaslužan za poznavanje Bescvetnica Italije
Calendula
lat. calendae (prvi dan u mjesecu, mjesec), nepoznatog razloga
Dostupni članci:
  • neven (Calendula officinalis)
Calepina
moguće proizvoljni naziv bez posebnog značenja
Calla
naziv za biljku kod Plinija
Dostupni članci:
Callianthemum
grč. kallos (ljepota), anthemon (cvijet)
Calliopsis
grč. opsis (izgled, pojava), zbog lijepo obojenih cvjetova
Callipteris
grč. pteris (paprat), ukrasna paprat
Callistephus
grč. stephos (vijenac), svaka cvjetna glavica nosi vijenac od obojanih rubnih cvjetova
Dostupni članci:
callithamnion
grč. thamnos (žbunj), crvena alga sa bogato razgranatim koncima
Callitriche
grč. rhrix, gen. trichos (dlaka)
Calluna
grč. kallunein (čistit, ulijepšavati), jer se koristi za izradu metla ili jer vrijesak za vrijeme cvatnje uljepšava vrištine na kojima raste
Dostupni članci:
Caltha
kod Rimljana naziv za biljku sa žutim cvjetovima, nesigurnog porijekla
Dostupni članci:
Calycanthus
grč. kalyx (čaška), anthos (cvijet), zbog istovjetnih, tamnosmeđih čašičnih i kruničnih listića
Dostupni članci:
Calystegia
grč. kalyx (čaška), stego (pokrivati), zbog velikih gornjih listova koji pokrivaju čašku
Dostupni članci:
Camelia
Cammelus, moravski botaničar 17. stoljeća
Camelina
grč. chamai (nizak), linon (lan), javlja se ispod lana
Dostupni članci:
Campanula
dem. od lat. campana (zvono), zbog zvonastih cvjetova
Dostupni članci:
Camphorosma
grč. kamphoura (kamfor), osme (miris), biljka kada se gnječi daje miris po kamforu
Canna
grč. kanna, naziv za jednu trsku
Dostupni članci:
  • kana (Canna indica)
Cannabis
lat. cannabis (konoplja), možda od nekog azijskog jezika (perzijski kanab) jer su biljku primili Grci iz Azije
Dostupni članci:
Cantharellus
dem. od grč. kantharos (pehar), zbog oblika gljive
Dostupni članci:
Capparis
kod Dioskorida i Plinija naziv za biljku
Dostupni članci:
Capsella
lat. capsula, dem. od capsa (kutija), zbog sličnosti plodova na pastirsku torbu
Dostupni članci:
Capsicum
grč. kapto (ujedam), zbog ljutog okusa
Dostupni članci:
Caragana
tatarsko ime za biljku
Cardamine
grč. kardamon (potočarka), zbog sličnosti biljaka
Dostupni članci:
Carduus
moguće od lat. carere (oskudijevati), prema staništu
Dostupni članci:
Carex
lat. carere (češati), koristila se z aribanje i struganje
Carlina
nesigurnog porijekla, po jednom shvaćanju podsjeća na Karla Velikog čija je vojska bila spašena od kuge upotrebom biljku a koju je caru pokazao anđeo
Dostupni članci:
Carpesium
grč. karpesion (slamka), zbog čekinjastog papusa
Dostupni članci:
Carpinus
kod Rimljana naziv za grab
Dostupni članci:
Carthamus
arap. karthami (bojiti)
Dostupni članci:
Carum
grč. kare (glava, štit), zbog cvatova, više biljaka je bilo pod tim imenom, sam kim je prvi put označen tim imenom 1551. god.
Dostupni članci:
  • kim (Carum carvi)
Castanea
grč. kastanon (kesten), moguće od armenskog kaskeni
Dostupni članci:
Casuarina
zbog sličnosti lisnatih grana sa perjem kazuara
Catabrosa
grč. katabrosis (izjedanje), prema jednom mišljenju zbog vrhova donjih ovojnih pljeva koji izgledaju nagriženi, prema drugom zbog visoke hranjive vrijednosti
Caucalis
dem. od grč. kaukos, od kaikein (pržiti), zbog oštrog okusa biljke
Dostupni članci:
Caulerpa
grč. kaulos (stabljika), herpo (puzim), morska cjevasta alga sa debelom, puzajućom osovinom koja liči na stabljiku
Cecropia
grč. kekraktes (vikač), šuplje internodije na stabljici podsjećaju na puhački instrument
Cedrus
antičko ime za razne četinare, Plinije ga je koristio za rod cedrusa
Dostupni članci:
Celastrus
grč. kelas (kasna jesen), zbog plodova koji kasno dozrijevaju
Celosia
grč. keleos (pržiti), zbog cvjetova koji izgledaju kao da su osušeni ili spaljeni
Dostupni članci:
Celtis
grč. kello (goniti), keltis (onaj koji tjera, bič), zbog upotrebe tvrdog drveta za štapove za bič
Dostupni članci:
Cenolophium
grč. kenos (prazan, šupalj), lophos (češalj, ovdje rebro na plodu), zbog šupljih rebara na plodu
Centaurea
ime biljke kentaurion kod Hipokrata povezuje se sa kentaurom Hironom koji je liječio biljkama
Dostupni članci:
Centaurium
ime biljke kod Hipokrata
Dostupni članci:
Centranthus
grč. kentron (bodlja, ostruga), anthos (cvijet), zbog cvijeta sa ostrugom
Dostupni članci:
Centunculus
dem. od lat. cento (krpa), zbog neuglednosti biljke
Cephalanthera
grč. kephale (glava), anthera (prašnica), zbog glavičastog izgleda prašnica (antera)
Dostupni članci:
Cephalanthus
zbog nagomilanih cvjetova u kuglastu glavicu
Cephalaria
zbog oblika cvatova
Dostupni članci:
Cerastium
grč. keras (rog), prema plodnih čahurama koje su savijene poput roga ili jer plodovi iz zaostale čaške vire kao rogovi
Dostupni članci:
Ceratonia
zbog oblika mahune koja je poput roga
Dostupni članci:
Ceratophyllum
grč. phyllon (list), rožast list, zbog tvrdoće listova
Ceraxylon
grč. xylon (drvo)
Cercis
grč. kerkis (tkački čunak), zbog oblika mahune
Dostupni članci:
Cerinthe
grč. keros (vosak), kod Vergila ime jedne medonosne biljke, dovodi se u vezu i sa cvjetovima koje su boje voska
Dostupni članci:
Ceterach
stara njemačka riječ koja znači svrabljiv, zbog pljevaste maljavosti
Cetraria
lat. cetra (mali štit od kože), zbog oblika talusa lišaja
Dostupni članci:
Chaenorrhinum
grč. chainein (zjapiti), rhis, gen. rhinos (nos), zbog otvorenog cvjetnog ždrijela
Chaerophyllum
moguće od grč. hairo (veselim se), phyllon (list), zbog vesele zelene boje i ugodna mirisa listova
Dostupni članci:
Chaeturus
grč. chaite (griva, čekinja), oura (rep), zbog cvjetova koji su nagomilani u dug klas poput repa i čekinjastih čašičnih zubaca
Chamaedaphne
grč. hamai (na tlu, nizak), daphne (lovor), koji je poput patuljastog lovora
Chamaemorus
lat. morus (dud), kao patuljasti dud
Chamaenerion
grč. nerion (oleander), zbog sličnosti s oleandrom
Chamaeorchis
Orchis (rod kaćuna), patuljasti kaćun
Chamaerops
grč. rhops (nizak žbunj), patuljasta palma
Dostupni članci:
Chamagrostis
lat. agrostis (poljska trava)
Chamomilla
grč. chamaimelon (mala jabuka), cvjetne glavice mirišu na jabuku
Chara
grč. chara (radost), zbog kićenog oblika
Cheilanthes
grč. cheilos (usna), anthos (cvijet), rubovi listova pokrivaju sporangije poput usne
Cheiranthus
bastardno ime koje se sastoji od arapskog imena kairi, kheyri (šeboj) i grč. anthos (cvijet)
Chelidonium
grč. chelidon (lastavica), prema Dioskorida jer biljka cvate sa dolaskom lastavica a vene njihovim odlaskom, ili prema tome što su ljudi laste liječili sokom biljke
Dostupni članci:
Chenopodium
grč. chen (guska), podion (nožica), prema obliku listova nekih vrsta
Dostupni članci:
Chlamydomonas
grč. chlamys (gornje odijelo), monos (sam), jednoćelijska alga koja pliva usamljeno, membrana naleže na protoplast
Chlora
grč. hloros (žućkastozelen), prema boji cvjetova
Chlorella
jednoćelijska zelena alga
Chlorococcus
grč. kokkos (kugla), jednoćelijska kuglasta zelena alga
Choiromyces
grč. choiros (svinja), mykes (gljiva)
Chondrilla
grč. chondros (zrnce, pilula), kod povrede biljke mlijčne kapi zgrušavaju se u zrnca
Dostupni članci:
Chondrioderma
grč. derma (koža), kokkos (kugla), modrozelena alga koja gradi kožaste prevlake i čije su ćelije kuglaste
Chrozophora
grč. hrosis (bojanje), phoros (koji nosi), biljka koja daje boju
Chrysanthemum
grč. chrysos (zlato), anthemon (cvijet), bog zlatnožutih cvjetnih glavica
Dostupni članci:
Chrysophyllum
grč. phyllon (list), zbog zlatnožutih malja na listu
Chrysosplenium
grč. splen (slezena), zbog zlatnožutog cvijeta i upotrebe protiv bolesti slezeene
Dostupni članci:
Chytridium
grč. chytridion (lončić), po obliku sporangija
Cicer
antičko ime za slanutak, vjerojatno iz praindo, germanska oznake za mahunu
Dostupni članci:
Cicerbita
ime biljke kod Marcelusa Empirikusa, moguće povezano sa slanutkom (Cicer)
Dostupni članci:
Cichorium
grč. kio (idem), chorion (polje), u vezi sa staništem
Dostupni članci:
Cicuta
nesigurno značenje, bilo je ime za biljke kod Horaca, Plinije i dr.
Dostupni članci:
Cimicifuga
lat. cime (stjenica), fugere (bježati), biljka treba da rastjeruje stjenice svojim ružnim mirisom
Cineraria
lat. cinis (pepeo), zbog pepeljastih dlačica na naličju lista kod raznih vrsta ovog roda
Cinnamomum
poznata kod Herodota, Mojsija i dr.
Dostupni članci:
Circaea
grč. kirkaia, kod Dioskorida je bilo ime za mandragoru (Mandragora officinarum) a vuče porijeklo od imena čarobnice Kirke iz grčke mitologije koja je bila poznata po tome što bi svoje neprijatelje pretvarala u svinje uz pomoć napitaka i biljaka
Dostupni članci:
Cirsium
grč. kirsos (proširena vena), Grci su koristili biljku za proširene vene
Dostupni članci:
Cistus
grč. kistos, stari naziv za biljke
Dostupni članci:
Citrullus
tal. citriolo (tikva)
Citrus
lat. ime za limun
Dostupni članci:
Citus
grčko ime za bušinac
Cladium
grč. kladion, dem. od klados (izdanak), biljka živahno tjera nove izdanke
Cladonia
najpoznatiji predstavnik Cl. rangiferina ima razgranat talus
Cladophora
grč. phoros (noseći), razgranata končasta alga
Cladothrix
grč. thrix, gen. trichos (dlaka), razgranata saprofitska bakterija
Clavaria
lat. clava (buzdovan), prema izgledu biljke
Claviceps
lat. ceps (glavičast), zbog zadebljalih krajeva askusa glavnice
Dostupni članci:
Clematis
grč. klema (vršika), kod Grka naziv za više povijuša
Dostupni članci:
Clinopodium
grč. kline (krevet), podion (stopalo), kod Dioskorida naziv jedne biljke
Dostupni članci:
Closterium
grč. kloster (klupko), jedna Desmidiacea, od koje se pojedine vrste katkada javljaju u velikim klupčastim množinama
Clostridium
bakterija vrenja, koja se može javljati u velikim količinama gradeći klupčaste prevlake
Clypeola
lat. clypeolus (štitić), po obliku ploda
Cnicus
grč. knide (kopriva), zbog oštrog okusa
Coccoloba
grč. kokkos (jagoda), lobos (režanj), plod je prekriven i djelomično srastao sa jagodastim perigonom
Cochlearia
lat. cochlear (žlica), zbog oblika donjih listova rozete
Cochlospermum
grč. cochlos (košljka sa uvijenom ljušturom, tj. puž), sperma (sjeme), zbog oblika sjemena
Cocos
nesigurnog porijekla, možda od grč. kokkos (jezgra, kugla)
Coeloglossum
grč. koilos (šupalj), glossa (jezik), prema izdubljenoj ostruzi
Dostupni članci:
Coffea
prema Kafi, kraju na etiopskoj visoravni
Dostupni članci:
  • kava (Coffea arabica)
Colchicum
prema Kolhisu, području uz Crno more na tlu današnje Gruzije koje je u grčkoj mitologiji poznato po otrovnim biljkama, kao i domovini moćne čarobnice Medeje
Dostupni članci:
Coleanthus
grč. koleos (usmina), anthos (cvijet), zbog široke usmine koja obvija mladu metlicu
Coleochaete
grč. chaite (čekinja, dlaka), zelena alga čija bocasta oogonija ima vrat kao dlaka
Collomia
grč. kolla (lijepak), ćelije sjemenjače sadrže sluz zbog čega kvašenjem nabure i prskaju, čime se pospješi klijanje
Colutea
kod Toefrasta je kolutea šib koji ne podnosi kresanje (grč. kolouein), sličnost sa grč. koilos (šupalj), zbog mjehurastih plodova
Dostupni članci:
Comarum
grč. komaron (maginja, plod planike), zbog sličnosti purpurnosmeđih cvatova sa maginjom
Commelina
tri brata Commelin, nizozemski botaničari
Conioselinum
složenica naziva roda Conium i Selinum, listovi od C. vaginatum slični su prvom rodu, dok je plod sličan drugom rodu
Conium
grč. konos (nesvjestica), zbog otrovosti kukutre
Dostupni članci:
Conringia
Herman Conring (1606. - 1681.), profesor medicine
Dostupni članci:
Consolida
naziv za jednu biljku kod Rimljana
Dostupni članci:
Convallaria
lat. convallis (dolina), prema staništu
Dostupni članci:
Convolvulus
lat. convolvere (obaviti), stabljike se obavijaju oko drugih biljaka ili smotanost vjenčića dok je u fazi pupanja
Dostupni članci:
Coprinus
grč. kopros (gnojivo), mnoge vrste rastu na životinjskom izmetu
Dostupni članci:
Corallorrhiza
grč. korralion (koralj), rhiza (korijen), zbor koralaste podzemne stabljike
Corchorus
kod Teofrasta ime za Anagallis arvensis, Carl Linnaeus je prenio naziv na sadašnji rod
Cordia
Valerius Cordus (1515. - 1544.), njemački liječnik i botaničar, sintetizirao je eter 1540.
Coriandrum
grč. koris (stjenica), zbog mirisa biljke na stjenice
Dostupni članci:
Coriopsis
grč. koris (sjetnica), opsis (izgled), zbog sličnosti sjemenki na stjenice
Corispermum
zbog sličnosti plodova na stjenice
Cornus
lat. cornu (rog), zbog tvrdoće drveta
Dostupni članci:
Coronaria
lat. corona (vijenac), biljka se koristila za izradu vijenca
Coronilla
štitasti cvatovi podsjećaju na malu krunu
Dostupni članci:
Coronopus
grč. korone (vrana), pous (noga), zbog sličnosti perasto razdijeljenih listova sa vraninom nogom
Corrigiola
lat. corrigia (remen za cipele), položena stabla liče na razdrešen remen
Coryanthers
grč. korys (kaciga), anthos (cvijet), zbog oblika cvijeta
Corydalis
grč. Korydalis, ševa, po izgledu cvijeta koji podsjeća na ševinu ćubu
Dostupni članci:
Corylus
grč. kerys (šljem), ime za lijesku kod Rimljana, zbog veze sa zelenim ovojem koji pokriva plod
Dostupni članci:
Cosmarium
grč. kosmeo (kitim), pojedine vrste imaju jako kiće izgled
Cotinus
kod Plinija ime rujevine (C. coggygria) koja raste u Apeninima a od koje se dobiva purpurna boja
Dostupni članci:
Cotoneaster
lat. cotoneum (dunja), aster (slika)
Dostupni članci:
Cotula
grč. kotyle (zdjelica), lisna osnova obuhvaća stablo poput zdjelice
Cotyledon
koščana čašica, ime biljke kod Hipokrata
Crambe
grč. krambe (Brassica oleracea)
Dostupni članci:
Crassula
lat. crassus (debeo), zbog mesnatih listova
Dostupni članci:
Crataegus
grč. kratos (tvrdoća, snaga), zbog tvrdog drveta gloga
Dostupni članci:
Crenothrix
grč. krene (izvor), thrix (dlaka), končaste bakterije koje se javljaju u vodovodima i koje se sastoje od nerazgranatih utvrđenih končastih ovojnica poput dlake, u kojima leže ćelije bakterija jedna za drugom
Crepis
grč. krepis (osnova), zbog lisne rozete koja leži na tlu
Dostupni članci:
Cribraria
lat. cribrum (sito), sluzasta gjliva, čije se sporangije prije izbacivanja spora sitasto izbuše
Crithmium
grč. krithmos, antičko ime biljke
Crocus
grč. krokos (šafran), možda od kroke (konac) zbog njuške tučka
Dostupni članci:
Croton
grč. kroton (krpelj), zbog sličnosti sjemenki na krpelje
Crupina
nesigurnog značenja, možda od donjenjemačkog krupen (puzati), zbog puzajućih plodova
Crypsis
grč. krypto (krijem), zbog zatvorene metlice između dviju usmina
Cryptomonas
grč. monas (samac), jednoćelijske alge
Cucubalus
ime biljke kod Dioskorida
Dostupni članci:
Cucumis
ime za krastavac kod Varona (36 pr. Kr.)
Dostupni članci:
Cucurbita
lat. cucumis (krastavac), orbis (krug), kuglasti krastavac, bundeva (Cucurbita pepo)
Dostupni članci:
  • tikva (Cucurbita pepo),
  • tikvice (Cucurbita pepo convar. giromontiina)
Cupressus
grč. kyeo (proizvodim), parisos (jednake grane), zbog jednakog pravca grana
Dostupni članci:
Cuscuta
nesigurnog značenja, možda od grč. kassyo (krepim), jer se vrste omotavaju oko drugih biljaka, ili od arapskog kuchuta
Dostupni članci:
Cycas
grč. kykas, ime jedne etiopske palme
Dostupni članci:
Cyclamen
grč. kyklos (krug, okrugla ploča), zbog okruglastih korijenovih gomolja
Dostupni članci:
Cydonia
ime biljke kod Hipokrata, možda po polumitskom plemenu Kidonijaca sa Krete ili po gradu Kidonu (sada Kaneja)
Dostupni članci:
Cymodocea
grč. kyma (val), dokeuo (pratim), ili po nimfi Cimodocei, biljka raste u tekućim vodama
Cynanchum
grč. kyon, gen. kynos (pas), aggo (davim), jer se vjerovalo da biljka ubija pse, vukove i lisice
Cynara
grč. kynara, ime jedne vrste artičoke kod Atenajosa
Dostupni članci:
Cynodon
grč. kyon, gen kynos (pas), odous, gen. odontos (zub), prema izgledu klasa ili pupoljaka
Dostupni članci:
  • zubača (Cynodon dactylon (L.) Pers.)
Cynoglossum
grč. kynos (pas), glossa (jezik), zbog oblika gornjih lancetastih listova
Dostupni članci:
Cynosurus
grč. oura (rep), zbog sličnosti metličastog klasa sa pasjim repom
Cyperus
grč. kypeiros, naziv za vrste Cyperus longus i Cyperus rotundus
Dostupni članci:
Cypripedium
grč. Kypris (Venerin nadimak), pedila (cipela), zbog sličnosti labeluma na cipelu
Dostupni članci:
Cystopteris
grč. kystis (mjehur), pteris (paprat), zbog mjehurastog induzija
Cytinus
grč. kytinos (mesnata čaška narovog cvijeta), prema sličnosti
Dostupni članci:
Cytisus
kod Grka i Rimljana naziv za Medicago arborea
Dostupni članci:
Korištena literatura
Pregled lokacija