Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - B

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede B navedeno je njih 55:

Bacillus
dem. od lat. baculum (štap), po štapčastom obliku
Bacterium
grč. bakterion, dem. od baktron (štap), po štapčastom obliku nekih vrsta
Balanophora
grč. balanos (žir), phoros (noseći), glavičasto nagomilani cvjetovi podsjećaju oblikom na žir
Baldingera
Ernst Gottfried Baldinger (1738. - 1804.), njemački liječnik
Ballota
grč. ballo (stavljam), ous, gen. otos (uho), listovi su se koristili za ušne bolesti
Dostupni članci:
Balsamina
grč. ballo (bacam), lat. semen (sjeme), plodovi izbacuju sjemenke
Balsamodendron
grč. dendron (drvo)
Bambusa
port. bambos (bambusova trska), Portugalci su donijeli bambusovu trsku u Europu
Barbaraea
po sv. Barbari, zaštitnici artiljerista, biljka se koristila za liječenje rana
Bartschia
Johann Bartsch (1709. - 1738.), njemački liječnik koji je umro u 28. u Južnoj Americi, prijatelj Carla Linnaeusa
Batrachium
grč. batrachos (žaba), zbog staništa
Batrachospermum
grč. sperma (sjeme), zbog sličnosti talusa sa žabljim jajima
Begonia
M. Begon, guverner San Dominga u 17. stoljeću
Dostupni članci:
Bellavalia
Pierre Richer de Belleval (1564. - 1632.), francuski botaničar
Bellidiastrum
lat. bellus (lijep), astrum (zvijezda)
Bellis
lat. bellus (lijep)
Dostupni članci:
Berberis
arapski naziv za plod žutike (Berberis), smatra se da su biljku Arapi prenije iz Berberije koja je u saharskom dijelu sjeverne Afrike
Dostupni članci:
Berteroa
Carlo Giuseppe Bertero (1789. - 1831.), talijanski botaničar
Dostupni članci:
Beta
kod Rimljana ime za repu
Dostupni članci:
  • blitva (Beta vulgaris var. cicla),
  • cikla (Beta vulgaris var. conditiva)
Betula
kod Rimljana ime za brezu, moguće da je galskog porijekla jer Plinije zove brezu gallica arbor
Dostupni članci:
Biasolettia
Bartolomeo Biasoletto (1793. - 1859.), liječnik i botaničar
Bidens
lat. bis (dva), dens (zub), plodovi imaju obično dvije (do pet) zupčaste osi
Dostupni članci:
Bifora
lat. biforis (sa dvostrukim vratim), zbog dviju rupica između djelomičnih plodova
Bignonia
Jean Paul Bignon (1662. - 1743.), francuski opat i bibliotekar u Parizu
Biophytum
grč. bios (život), phyton (biljka), osjetljiva biljka zbog nadražljivosti listova
Biota
grč. bioteuo (održavati se na životu), zimzelena je biljka
Biscutella
lat. bi (dva), scutella (zdjelica), ljuštice imaju oblik dviju okruglastih zdjelica
Dostupni članci:
Bituminaria
lat. bitumen, potječe od galske riječi bith (guma, smola) i umen, ferrumen (cement, ljepilo)
Dostupni članci:
Blackstonia
John Blackstone (1713. - 1753.), engleski botaničar
Blechnum
kod Dioskorida je bilo ime za jednu paprat
Dostupni članci:
Blitum
grč. blio (bljutav sam), biljka je neugodna okusa
Blysmus
grč. blyzo (tečem), biljke vole vlagu
Boletus
grč. bolos (gruda zemlje), zbog sličnosti šešira sa grudom zemlje
Dostupni članci:
Bombax
grč. bombyx (svilena buba), sjemenke su uvijene u kratke svilaste dlačice
Borrago
lat. borra (kratka kruta dlaka), zbog dlakavosti
Botrychium
grč. botrychos (drška grozda), po obliku plodnog izdanka
Dostupni članci:
Brachypodium
grč. brachys (kratak), podion (nožica, drška), zbog kratkih drški klasića
Brassica
grč. brassein (kuhati), zbog jestivosti biljaka
Dostupni članci:
Briza
grč. britho (tonem), zbog visećih klasića
Bromela
Olof Bromelius (1639. - 1705.), švedski liječnik i botaničar
Bromus
grč. bromos (ime za zob kod starih Grka), možda od grč. broma (hrana)
Broussonetia
Pierre Marie Auguste Broussonet (1761. - 1807.), francuski liječnik i prirodoslovac
Dostupni članci:
Brunella
vidi Prunella
Brunonia
Robert Brown (1773. - 1853.), engleski botaničar, otkrivač jedra
Bryonia
grč. bryo (bujan), zbog izdanaka koji brzo i mnogobrojno izbijaju iz rizoma
Dostupni članci:
Bryum
grč. bryon (mahovina)
Buffonia
grof Georges Louis Leclerc Buffon (1707. - 1788.), francuski prirodoslovac i matematičar
Bunias
grč. bounias (brežuljak, ženske grudi), zbog oblika korijena
Dostupni članci:
Bunium
grč. bounion srodno sa bounias, zbog grudvastog korijena
Buphthalmum
grč. bous (govedo), ophthalmos (oko), zbog krupnih cvjetnih glavica
Dostupni članci:
Bupleurum
grč. bous (goved), pleura (rebro), možda zbog jako istaknutih lisnih rebara
Dostupni članci:
Burmannia
Johannes Burman (1706. - 1799.), profesor botanike u Amsterdamu
Bursera
Joachim Burser (1583. - 1639.), njemački botaničar
Butomus
grč. bous (govedo), temno (sječem), jer se goveda povrijede oštrim listovima
Dostupni članci:
Buxus
grč. pyxos (kutija), jer se u starom vijeku šimširovo drvo koristilo za izradu kutija za lijekove
Dostupni članci:
Korištena literatura
Pregled lokacija