Preskoči do glavnog sadržaja

Etimologija - A

Porijeklo i značenje riječi latinskih naziva biljnih ili gljivarskih vrsta

Ukupno trenutno ima 1287 podataka. Za odabrano početno slovo abecede A navedeno je njih 132:

Abies
ime za jelu kod Rimljana
Dostupni članci:
Abutilon
grč. a (ne), bous (govedo), tilos (proljev), teofrastov mračnjak (A. theophrasti) se koristio protiv proljeva goveda
Dostupni članci:
Acacia
grč. ake (vrh), prema trnovitoj stabljici i granama
Acanthus
grč. akantha (trn), biljke imaju bodlje
Dostupni članci:
Acer
lat. acer (šiljat, oštar), javor ima listove ušiljenih režnjeva
Dostupni članci:
Aceras
grč. a (bez), keras (rog, ostruga), orhideja čiji cvjetovi nemaju ostruge
Achillea
prema Ahilu, junaku iz trojanskog rata
Dostupni članci:
Aconitum
kod Dioskorida je bilo ime jedne biljka koja je služila za trovanje pantera i vukova, prema staništu biljaka na golim stijenama (aconae)
Dostupni članci:
Acorus
grč. akoros (neumoran), nepoznatog značenja
Dostupni članci:
Actaea
grčko ime za bazgu, listovi od A. spicata su slični sa listovima bazge
Dostupni članci:
Adenanthera
grč. aden (žlijezda), anthera (antera, prašnica), zbog žlijezde na vrhu antera
Adenophora
grč. phoros (noseći), rubovi listova i čašičnih listića nose žlijezdane dlačice
Dostupni članci:
Adenostyles
grč. stylos (stubić), zbog žlijezda na stubiću
Dostupni članci:
Adiantum
grč. a (ne), diaino (kvasim), biljka je nekvašljiva, A. cappilus Veneris
Dostupni članci:
Adonis
prema rimskom mitu (Ovidijeve Metamorfoze) u kojem je Venera preobrazila Adonisa u crven cvijet nakon što ga je ubio vepar kojega je poslao ljubomorni Mars, A. vernalis
Dostupni članci:
Adoxa
grč. a (ne, bez), doxos (glava), bez glave, neugledan, ovim imenom Linnaeus je htio označiti kao neznatan prigovor njegovih protivnika protiv seksualnog sistema u vezi sa raznolikošću brojnih odnosa u cvjetovima ove biljke (?)
Dostupni članci:
Aegilops
grč. aix (koza), opsis (vid, oko), trava je služila za liječenje očnih čireva kod koza
Aegopodium
grč. aix (koza), podion (nožica), nazvano prema obliku listova
Dostupni članci:
Aeluropus
grč. ailouros (mačka), pous (noga)
Aesculus
lat. esca (jelo, hrana), zbog upotrebe plodova za hranu jelena i srna
Dostupni članci:
Aethionema
grč. aithos (spaljen), nema (končić), zbog tamnih prašničkih končića
Dostupni članci:
Aethusa
grč. aithousa (sjaja), zbog sjajnih listova
Dostupni članci:
Agaricus
kod Dioskorida prema Agariji, kraj u Sarmaciji
Dostupni članci:
Agave
grč. agauos (vrijedan divljenja, uzvišen), zbog stasite pojave
Dostupni članci:
Ageratum
grč. ageraos (koji ne stari), plod nema papusa koji podsjeća na staračku kosu
Dostupni članci:
Agrimonia
grč. agros (polje), mone (borava), prema staništu
Dostupni članci:
Agropyrum
grč. agros (polje) ili agrios (divlji), pyros (pšenica), divlja pšenica, također i Agriopyrum
Agrostemma
grč. stemma (vijenac), poljski vijenac, kukolj raste u polju, koristi se za pletenje vijenaca
Dostupni članci:
Agrostis
poljska trava
Ailanthus
na Molucima drvo se zove ailanto, tj. drvo neba zbog visine
Dostupni članci:
Aira
kod Teofrasta naziv za ljulj (Lolium temulentum)
Ajuga
prema lat. abigere (tjerati), koristila se kao abortivno sredstvo u starom vijeku
Dostupni članci:
Alchemilla
alkemičari su sakupljali kapi na listovima gospinog plašta (Alchemilla arvensis) za pravljenje kamena mudraca
Dostupni članci:
Aldrovanda
Ulisses Aldrovandi (1522. - 1605.), talijanski prirodoslovac
Alectorolophus
grč. alektor (pijetao), lophos (krijesta), pijetlova krijesta
Alisma
kod Dioskorida ime neke vodene biljke, vjerojatno od grč. hals (sol, more), zbog staništa u morskim močvarama
Dostupni članci:
Alliaria
lat. allium (bijeli luk), zbog mirisa biljke po bijelom luku
Dostupni članci:
Allium
ime za bijeli luk kod Rimljana, prema lat. halo (puštam miris)
Dostupni članci:
Alnus
ime za johu kod Rimljana
Dostupni članci:
Alopecurus
grč. alopex (lisica), oura (rep), metličasti klas postaje kad uvenu prašnici riđ kao lisica
Dostupni članci:
Alsine
grč. alsos (gaj), prema staništu
Alternanthera
lat. alternus (koji se smijenjuje), anthera (prašnica, antera), prašnici se sa polenom smijenjuju sa staminodiama bez antera
Althaea
grč. althos (ljekovito sredstvo), koristi se kao lijek, bijeli sljez. A. officinalis
Dostupni članci:
Althenia
Althen, botaničar koji je u južnoj Francuskoj propagirao kulturu broća
Alyssoides
grč. a (ne), lyssa (bjesnilo), eidos (izgled)
Alyssum
vidi Alyssoides, smatralo se da biljke djeluje protiv bjesnila, A. calycinum
Dostupni članci:
Amanita
grč. amanitai (pečurke)
Dostupni članci:
Amarantus
grč. a (ne), maraino (venem), kožasti crveni omotač ne vene
Amaryllis
grč. amarysso (sjajim se), sjajna, lijepa biljka
Ambrosia
grč. besmrtan, jer je prema predaji ambrozija bila hrana bogova koja ih je činila besmrtnom
Dostupni članci:
Amelanchier
grč. melon (jabuka), agchein (skupljati grlo), plodovi imaju opor okus
Dostupni članci:
Ammi
grč. ammos (pijesak), prema staništu
Ammobium
grč. bios (život), australska biljka koja živi u pijesku
Ammophila
grč. philos (prijatelj), voli pjeskovita staništa
Amorpha
grč. a (bez), morphos (oblik), bez oblika, neugledan
Dostupni članci:
Ampelodesmos
grč. ampelos (loza), desmos (veza), zbog upotrebe za vezivanje loze
Ampelopsis
grč. ampelos (vinova loza, opsis (izgled)
Dostupni članci:
Amygdalus
grč. amygdalon (badem)
Anacamptis
grč. anacampto (savijam se), bočni listovi perigona su savijeni
Dostupni članci:
Anacardium
grč. ana (na), cardia (srce), plod sliči sparušenom srcu
Anacyklus
grč. aneu (bez), kyklos (krug, ovdje zraka), bez zračnih cvjetova
Anagallis
grč. anagallomai (ne blistam), skromna, neugledna biljka
Dostupni članci:
Ananassa
anana je kod brazilskih indijanaca naziv biljke
Anchusa
grč. agcho (davim), biljka se koristila kao sredstvo za tamanjenje štetnih kukaca
Dostupni članci:
Andreoea
Johann Gerhard Reinhard Andreae (1724. - 1793.), njemački znanstvenik, kemičar, botaničar, geolog, alkemičar
Andromeda
Linnaeus nazvao prema mitskoj Andromedi koja je bila kćerka etiopskog kralja Cefeusa i Kasiopejes koja se takmičila u ljepoti sa Junonom
Dostupni članci:
Andropogon
grč. aner, gen. andros (čovjek), pogon (brada), prstasto postavljeni klasići sa osima podsjećaju na bradu A. ischaemum rudobrad
Androsace
grč. sakos (štit), muški oklop
Dostupni članci:
Androsaemum
grč. haima (krv), koristila se kao ljekovita biljka
Anemone
grč. anemos (vjetar), zbog cvjetova koje pokreće povjetarac
Dostupni članci:
Anethum
grč. ano (gore), theo (trčim), ime se odnosi na brzo rastenje
Dostupni članci:
  • kopar (Anethum graveolens)
Angelica
lat. angelus (anđeo), koristila se za mnoge bolesti
Dostupni članci:
Anona
anon je bilo karaibsko urođeničko ime za jedno drvo ovog roda, nona je brazilijanso urođeničko ime za isto drvo
Antennaris
lat. antenna (pipak), zrake papusa liče svojim zadebljalim vrhovima na pipke insekata
Anthemis
grč. anthemos (cvjetan), zbog bogatstva cvjetova i dugog cvjetanja biljke
Dostupni članci:
Anthericum
grč. antherikos (žitni vlat), možda zbog sličnosti na vlat
Dostupni članci:
Anthoxantum
grč. anthos (cvijet), xantos (žućkast), prema boji metlice trava
Anthriscus
grč. anthos (cvijet), rhyskos (živica), biljka raste u živicama
Dostupni članci:
Anthyllis
grč. anthos (cvijet), ioulos (mrlja), čaška ima bijele mrlje
Dostupni članci:
Antiaris
antar je javanskoime drva, njegov mliječni sok su urođenici koristili za otrovne strijele
Antirrhinum
grč. anti (protiv, mjesto, ovdje isto što i slično), rhis (nos), otvorena čahura uspoređuje se sa licem majmuna, dva otvora su kao oči, treći otvor su usta a malo uzvišenje je nos
Dostupni članci:
Apera
grč. a (ne), peros (sakat), neosakaćen, kod biljaka ne nedostaje zametak za drugi gornji cvijet kao kod Agrostis
Dostupni članci:
Aphaca
grč. a (ne), phakos (leća), lažna leća
Apium
grč. apex (glava), antički trijumfatori su bili ovjenčavani ovom biljkom
Dostupni članci:
  • celer (Apium graveolens)
Apocynum
grč. kyon, kynos (pas), apokynon je kod Dioskorida bilo ime za biljku čiji su se listovi koristili za trovanje pasa
Aposeris
grč. apo (od, dalje), seris (salata), neupotrebljiva salata zbog mliječnog soka neugodna mirisa
Dostupni članci:
Aquilegia
lat. aqua (voda), legere (skupljati), zbog navodna skupljanja vode u cvijetu i pazušcima listova kada kiši
Dostupni članci:
Arabidopsis
grč. opsis (slika), sličnost na Arabis
Arabis
prema jednoj biljci iz porodice kupusnjača koja potječe iz Arabije
Dostupni članci:
Aralia
kanadsko ime biljke
Araucaria
prema indijanskom plemenu Araukanaca
Dostupni članci:
Arbutus
kod Rimljana naziv za biljku (Vergil, Horac, Kolumela)
Dostupni članci:
Arceuthobium
grč. arkeuthos (smreka), bios (živim), živi kao parazit na šmriki (Juniperus oxycedrus)
Archangelica
lat. archangelus (arhanđeo), ljekovita biljke, ljekovitija i od roda Angelica
Arctium
grč. arktos (medvjed), vjerojatno zbog vunastog izgleda
Dostupni članci:
Arctocarpus
grč. artos (kruh), karpos (plod)
Arctostaphylos
grč. arktos (medvjed), staphyle (grozd), medvjedi rado jedu plodove
Dostupni članci:
Aremonia
prepravljeno od Agrimonia
Dostupni članci:
Arenaria
lat. arena (pijesak), prema staništu
Dostupni članci:
Argyrolobium
grč. argyros (srebro), lobos (mahuna), zbog srebrenasto dlakavih mahuna
Aristolochia
grč. aristos (odličan), lochos (porodilja), koristila se za poticanje poroda
Dostupni članci:
Armillaria
lat. armilla (grivna, prsten), zbog prstenastog ostatka vela na dršci
Dostupni članci:
Armoracia
naziv za biljku kod Teofrasta
Dostupni članci:
  • hren (Armoracia rusticana)
Arnica
nesigurno, možda sa grč. aren, gen. arnos (janje), ili je možda arapskog porijekla
Dostupni članci:
Arnoseris
grč. aren, ge. arnos (janje), seris (salata)
Arrhenatherum
grč. arrhen (muški), ather (os), zbog muških cvjetova koji imaju dugu os za razliku od bezosnih dvospolnih cvjetova (ili je imaju kratku)
Dostupni članci:
Artemisia
prema božici Artemidi zbog ljekovitosti kod ženskih bolesti, možda od grč. artenes (svjež, zdrav)
Dostupni članci:
Arum
grč. aron što je kod Teofrasta bio naziv za jednu vrstu kozlaca
Dostupni članci:
Aruncus
lat. aruncus (kozja brada), zbog oblika metličastih cvatova
Dostupni članci:
Arundo
ime za trsku kod pisaca (Varo, Vergil, Horac, Ovid), odnosi se i na predmete od trske
Dostupni članci:
  • trst (Arundo donax)
Asarum
grč. ase (loše osjećanje, gađenje), biljka izaziva povraćanje
Dostupni članci:
Asclepias
po Asklepijasu (Euskulapu), bog liječenja u grčkoj mitologiji
Dostupni članci:
Asparagus
grč. asparagos (šparoga), od spargao (izbijam)
Dostupni članci:
Aspenum
grč. splen (slezena), ljekovita za bolesti slezene
Asperugo
lat. asper (grub), zbog grubih dlaka
Asperula
dem. od lat. asper (hrapav), zbog hrapavih listova nekih vrsta
Asphodelus
grčki naziv za Asphodelus ramosus
Dostupni članci:
Aspidium
grč. aspis (štit), zbog štitastog oblika induzija
Aster
grč. aster (zvjezda)
Dostupni članci:
Asteriscus
grč. asteriskos (mala zvjezda), zbog omotača od zrakastih brakteja
Asterolinum
grč. aster (zvjezda, slika), linon (lan), zbog sličnosti sa patuljastim lanom kod kojeg plodići sjede u zvjezdastoj čašici
Astragalus
grč. astragalos (vratni pršljen), koljenca na stabljici uspoređuju se sa pršljenovima
Dostupni članci:
Astrantia
grč. aster (zvjezda), antios (sličan)
Dostupni članci:
Athamanta
po brdu Atamantu u Tesaliji
Athyrium
grč. athyro (igram se, mijenjam se), prema različitim oblicima sora
Dostupni članci:
Atriplex
ime za lobodu kod Rimljana
Dostupni članci:
Atropa
grč. atropos (neotklonjiv, neumoljiv), u grčkoj mitologiji jedna od tri Parke koja presijeca konac života, zbog otrovnosti biljke
Dostupni članci:
Atropis
grč. a (bez), tropis (kljun), bez kljuna, zbog zaokruženih pokrovnih pljeva
Aubrietia
Claude Aubriet (1655. - 1742.), francuski slikar
Auricula
lat. auricula (ušna školjka), zbog sličnosti listova s uhom
Avena
ime za zob kod Rimljana, nesigurnog porijekla. Možda od sanskritske riječi avi (ovca) ili od sanskr. avasa (hrana), ili od lat. advena (došljak, tuđinac) prema čemu seu Kelti upoznali zob tek od Germana
Dostupni članci:
Azalea
grč. azaleos (suh), prema staništu
Korištena literatura
Pregled lokacija