Samoniklo jestivo bilje

Slanovitac Prasium majus

Vazdazeleni slanovitac (Prasium majus L.) je vazdazelena trajna biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je razgranata, uspravna ili slabo uzdižuća, u osnovi drvenasta, u gornjem dijelu zeljasta, gola ili slabo dlakava.

Vršni listovi crvene mrtve koprive

Crvena mrtva kopriva Lamium purpureum

Obuhvatna mrtva kopriva

Obuhvatna mrtva kopriva Lamium amplexicaule

Šafran

Proljetni šafran Crocus vernus

Mišjakinja

Mišjakinja Stellaria media

Plodovi drijena

Drijen Cornus mas

Stranica 1 od 11