Ljekovito bilje

Imela Viscum album

Bijela imela (Viscum album L.) je zimzelena poluparazitska biljka iz porodice santolina (Santalaceae). Raste u obliku okruglastog grmića često visoko na stablima. 

Stranica 1 od 11