zrakasta žutilovka

Zrakasta žutilovka Genista radiata

Zrakasta žutilovka (Genista radiata (L.) Scop.) je listopadni grm iz porodice mahunarki (Fabaceae). Grane su guste, jako razgranate, uspravne i zrakasto raširene, u početku su zelene i prekrivene dlakama, kasnije posmeđe i kora postane nepravilno naborana, nemaju trnova a duge su do 100 cm.

Stranica 1 od 11