svilenasta

Svilenasta bjeloglavica Dorycnium germanicum

Svilenasta bjeloglavica (Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli) je trajna biljka iz porodice mahunarki (Fabaceae). Stabljike su razgranate, prilegnute, maljave, u donjem dijelu drvenaste, visoke 15-40 cm.

Vunenasta tobolčarka

Svilenasta tobolčarka Volvariella bombycina

Male martinčice

Mala martinčica Clitocybe gibba

Velike sunčanice na tratini

Velika sunčanica Macrolepiota procera

Jablanovače

Jablanovača Agrocybe aegerita

Stranica 1 od 11