somina

Somina Juniperus sabina

Planinska somina ili smrdljiva borovica (Juniperus sabina L.) je vadazeleni grm ili rjeđe nisko stablo iz porodice čempresovki (Cupressaceae).

Listovi i plodovi gluhača

Gluhač Juniperus phoenicea

Plodovi šmrike

Šmrika Juniperus oxycedrus

Stranica 1 od 11