poljska koljenika

Poljska koljenika Spergula arvensis

Poljska koljenika (Spergula arvensis L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice karanfila (Caryophylaceae). Stabljika je uspravna ili uzdižuća, tanka, gola ili slabo dlakava, naraste do 50 cm visine.

Polegla čvorika

Polegla čvorika Sagina procumbens

Stranica 1 od 11