platana

Platana u proljeće prije listanja

Platana Platanus

Ježinac

Razgranjeni ježinac Sparganium emersum

Gorski javor

Gorski javor Acer pseudoplatanus

List likvidambra

Likvidambar Liquidambar styraciflua

Stranica 1 od 11