planinski lanak

Planinski lanak Thesium alpinum

Planinski lanak (Thesium alpinum L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice santolina (Santalaceae). Stabljika je uspravna, kasnije povijena, gola, glatka, malo razgranata, visoka 10-30 cm.

Cvijet živorodne režuhe

Lukovičasta režuha Cardamine bulbifera

Listovi žestike

Žestika Rhamnus alpinus ssp. fallax

Uskršnji kaktus

Uskršnji kaktus Hatiora gaertneri

Stranica 1 od 11