planinski javor

Listovi javora gluhača

Javor gluhač Acer obtusatum

List javora klena

Javor Acer

Stranica 1 od 11