planinska grozničnica

Planinska grozničnica Scutellaria alpina

Planinska grozničnica (Scutellaria alpina L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je uzdižuća, razgranata, u osnovi drvenasta, stršeće dlakava, visoka 10-30 cm. 

Stranica 1 od 11