mrtvački plašt

Mrtvački plašt Nymphalis antiopa

Mrtvački plašt (Nymphalis antiopa L.) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Krila su tamnosmeđa, na rubovima je karakteristični debeli, žuti pojas ispred kojih je red plavih mrlja u pravilnim razmacima na tamnoj podlozi.

Stranica 1 od 11